Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám 2015 bude podporováno zateplení rodinných domů a výstavba pasivních rodinných domů. Nově bude podporováno zateplení bytových domů v Praze. Rozšířeny byly možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Žádosti se přijímají od 15. května 2015.

Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze. Příjem žádostí skončí 31. října 2015 nebo při vyčerpání finančních prostředků. Oproti dříve avizovaným podmínkám nebudou v roce 2015 podporovány pasivní novostavby bytových domů.

 

Výše dotace

Výše dotace u rodinných domů je až 50 %, u bytových domů až 20% z výdajů. Maximálně lze získat 5 mil. Kč na rodinný dům a 10 mil. Kč na bytový dům. Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).

Bytové domy

Budova, na kterou je poskytována dotace, musí spoňovat definici bytového domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2015. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout i výdaje na projektovou dokumentaci (odborný posudek, odborný dozor a měření průvzdušnosti). Celková výše dotace je omezena na maximálně 20 % řádně doložených způsobilých výdajů. Podpora může být vyplacena pouze na opatření realizovaná na budovách schválených k užívání před 1. 7. 2007.

Rodinné domy

Budova, na kterou je poskytována dotace, musí spoňovat definici rodinného domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2014, u dílčích opatření platí datum 1. 1. 2015. Celková výše dotace je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Stručný výtah z oblasti podpory C - Efektivní využití zdrojů energie je k dispozici ke stažení níže.

Technické podmínky přidělení dotace Nová zelená úsporám 2015

frame-scrollup