Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Sazba cen elektrické energie

Sazba D 56d

Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Podmínky pro dodávku elektřiny:

 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 3. Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
 4. Je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby D 25d.
 8. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
 9. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 10. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Přehled cen elektřiny:

Sazba D 56d 
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 3105,55 2573,60 2677,89
nízký tarif 2388,16 2119,38 2358,87
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 178,- 215,38 217,80
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 249,- 286,77 304,92
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 298,- 335,17 363,00
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 358,- 395,67 435,60
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 442,- 479,16 537,24
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 537,- 574,75 653,40
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 657,- 694,54 798,60
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 813,- 850,63 987,36
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 72,60
11,98 11,98 14,52
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 72,60
3,99 3,99 4,84

Sazba C 56d

Podmínky pro dodávku elektřiny:

 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán system vytápění s tepelným čerpadlem.
 3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 4. Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.
 5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 7. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

                                                
 

frame-scrollup