Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Regulační systém

Regulace xCC pro tepelná čerpadla Convert AW

Systém x Cascade Control (xCC) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím je možné výrazně zefektivnit provoz celé topné soustavy.

 • Regulace je určena pro řízení tepelného čerpadla, stávajících topných zdrojů, vzduchotechniky i celkové topné soustavy včetně příslušenství (ovládání osvětlení, vyhřívání bazénu, vířivky atd.)
 • Co nejefektivněji využívá tepelného čerpadla při vytápění objektu a zároveň optimalizuje provozní parametry celého topného systému.
 • Nabízí už v základu možnosti dalšího rozšiřování a to podle požadavků a možností využití zákazníka.
 • Základem regulace je ekvitermní řízení, které reguluje výkon venkovní jednotky tepelného čerpadla a teplotu uvnitř objektu podle venkovní teploty.
 • Navržené funkce umožňující nastavení provozních parametrů (ovládání všech nastavených okruhů a požadovaných teplot)
 • Optimalizuje řídící algoritmy, tak aby bylo dosaženo tepelného komfortu při co nejnižším možném výkonu tepelného čerpadla.
 • Standardem je připojení k internetu

xCC Pro

Základní regulace pro rodinné domy se základními požadavky na řízení topného systému.

Více

Regulace xCC pro je navržena pro rodinné domy se základními požadavky na řízení topného systému s jedním topným okruhem a teplotním spádem.

Základní funkce

 • Ekvitermně řízený 1. topný okruh (přímý)
 • Auto-adaptace ekvitermní křivky
 • Inteligentní řízení a spínání bivalentního zdroje
 • Volba alternativního bivalentního zdroje (krbové vložky)
 • Útlumový program topení (prázdninový režim, noční režim)
 • 5 možností ovládání
 • Ignorování signálu HDO
 • Diagnostika a aktualizace na dálku
 • Dálková správa
 • Doplňkové volitelné funkce

xCC Family

Regulace pro rodinné domy s jedním topným okruhem a požadavkem na ohřev vody.

Více

Regulace xCC Family je navržena pro rodinné domy, které mají topný systém navržen na jeden teplotní spád a je zde požadavek na ohřev vody..

Základní funkce

 • Standardně funkce xCC Pro
 • Ekvitermně řízený 1. topný okruh (přímý)
 • Auto-adaptace ekvitermní křivky
 • Inteligentní řízení a spínání bivalentního zdroje
 • Volba alternativního bivalentního zdroje (krbové vložky)
 • Útlumový program topení (prázdninový režim, noční režim)
 • 5 možností ovládání
 • Ignorování signálu HDO
 • Diagnostika a aktualizace na dálku
 • Dálková správa
 • Sanitace zásobníku vody
 • Řízení ohřevu vody
 • Volba priorit jednotlivých okruhů
 • Doplňkové volitelné funkce

 

xCC Comfort

Regulace pro větší rodinné domy se dvěma topnými okruhy včetně požadavku na ohřev bazénové vody.

Více

Regulace xCC Comfort je navžena pro větší rodinné domy a je zde kladen větší důraz na komfortní bydlení. Topný sytém může mít dva topné okruhy o dvou teplotních spádech. Ohřev vody je standardem a navíc může být řízen i ohřev bazénové vody ve vnitřním nebo venkovním bazénu.

Základní funkce

 • Standardně funkce xCC Family
 • Ekvitermně řízený 1. topný okruh (přímý)
 • Auto-adaptace ekvitermní křivky
 • Inteligentní řízení a spínání bivalentního zdroje
 • Volba alternativního bivalentního zdroje (krbové vložky)
 • Útlumový program topení (prázdninový režim, noční režim)
 • 5 možností ovládání
 • Ignorování signálu HDO
 • Diagnostika a aktualizace na dálku
 • Dálková správa
 • Sanitace zásobníku vody
 • Řízení ohřevu vody
 • Volba priorit jednotlivých okruhů
 • Ekvitermně řízený 2. okruh (směšovaný)
 • Útlumový program ohřevu vody
 • Řízení ohřevu bazénové vody
 • Ovládání bazénové technologie (filtrační čerpadlo)
 • Doplňkové volitelné funkce

xCC Executive 

Regulace pro velké rodinné domy s požadavkem na regulaci více komponent topné soustavy.

Více

Regulace xCC Executive je navržena pro velké rodinné domy, kde jsou požadavky na regulaci více komponent topné soustavy. Topný systém může mít dva topné okruhy o dvou teplotních spádech. Ohřev vody je již standardem, tak jako řízení ohřevu bazénové vody ve vnitřním nebo venkovním bazénu. Samostatně je možné řídit vytápění bazénové místnosti a její teplotu automaticky přizpůsobit teplotě bazénové vody pro snížení rosení. Další možností je ovládání solárních panelů a řídit tak součinnost s krbovou vložkou s teplotním výměníkem. Také je možné řídit chlazení a chladící okruh domu.

Základní funkce

 • Standardně funkce xCC Comfort
 • Ekvitermně řízený 1. topný okruh (přímý)
 • Auto-adaptace ekvitermní křivky
 • Inteligentní řízení a spínání bivalentního zdroje
 • Volba alternativního bivalentního zdroje (krbové vložky)
 • Útlumový program topení (prázdninový režim, noční režim)
 • 5 možností ovládání
 • Ignorování signálu HDO
 • Diagnostika a aktualizace na dálku
 • Dálková správa
 • Sanitace zásobníku vody
 • Řízení ohřevu vody
 • Volba priorit jednotlivých okruhů
 • Ekvitermně řízený 2. okruh (směšovaný)
 • Útlumový program ohřevu vody
 • Řízení ohřevu bazénové vody
 • Ovládání bazénové technologie (filtrační čerpadlo)
 • Řízení teploty v bazénové místnosti
 • Ovládání solárních panelů
 • Chlazení a řízení chladícího okruhu
 • Součinnost s tepelnou krbovou vložkou nebo kotlem na tuhá paliva
 • Doplňkové volitelné funkce

xCC 7.02

Regulace pro velké domy až po průmyslové haly s nutností instalace kaskády tepelných čerpadel.

Více

Regulace xCC 7.02 je určena pro velké rodinné domy, bytové domy, školy, školky, hotely, penziony, administrativní budovy nebo průmyslové haly, kde je zapotřebí vzhledem k větší tepelné ztrátě instalovat kaskádu tepelných čerpadel.

Základní funkce

 • Ekvitermně řízený 1. Topný přímý okruh
 • Auto-adaptace ekvitermní křivky
 • Inteligentní řízení a spínání bivalentního zdroje
 • Volba alternativního bivalentního zdroje (krbové vložky)
 • Útlumový program topení (prázdninový režim, noční režim)
 • 5 možností ovládání
 • Ignorování signálu HDO
 • Diagnostika a aktualizace na dálku
 • Dálková správa
 • Sanitace zásobníku vody
 • Řízení ohřevu vody
 • Volba priorit jednotlivých okruhů
 • Ekvitermně řízený 2. okruh (směšovaný)
 • Útlumový program ohřevu vody
 • Řízení ohřevu bazénové vody
 • Ovládání bazénové technologie (filtrační čerpadlo)
 • Řízení teploty v bazénové místnosti
 • Ovládání a solárních panelů
 • Chlazení a řízení chladícího okruhu
 • Součinnost s tepelnou krbovou vložkou nebo kotlem na tuhá paliva
 • Doplňkové volitelné funkce
frame-scrollup