Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Řešení vytápění bytových domů

Stálé zdražování energií nutí vlastníky všech nemovitostí hledat cesty, jak snižovat jejich energetickou náročnost. Vytápění a ohřev užitkové vody jsou velmi náročné na spotřebu tepelné energie, proto lze volbou vhodného zdroje dosáhnout výrazných úspor. Jedním z řešení je odpojení od CZT (Centrální zásobování teplem) nebo lokální výtopny a zřízení výtopny s tepelnými čerpadly přímo v objektu. Řešení se splitovými tepelnými čerpadly vzduch-voda Convert AW má navíc velmi malé prostorové nároky. Spojením jednotek do kaskád je možné sestavit topný zdroj o výkonu až několika set kilowattů.

Případová studie

Náklady na vytápění a ohřev TUV pro bytový dům.

Kaskádní zapojení

Pro bytové domy používáme řídicí systém xCC 7.02 a tepelná čerpadla Convert AW28 s dlouhou živostností. Zařízení jsou zapojena v kaskádě, všechna disponují invertorem a umožňují tak měnit výkon dle skutečné aktuální potřeby bytového domu. Mimo jiné je zajištěno i střídání zařízení z důvodu rovnoměrného opotřebení všech komponentů a dalšího prodloužení životnosti všech tepelných čerpadel. Mezi jeho hlavní přednosti patří:

  • plynulé řízení výkonu celé kaskády
  • rovnoměrné zatížení všech jednotek
  • inteligentní spínání bivalentního/záložního zdroje
  • plynulý přechod mezi alternativním a bivalentním režimem
  • útlumový režim (například v noci)
  • řízení ohřevu TUV
  • dálková správa
  • diagnostika
frame-scrollup