Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Finanční analýza fotovoltaické elektrárny

Finanční analýza celého investičního projektu závisí na mnoha parametrech a nelze ji spočítat bez znalosti všech parametrů. Níže uvádíme případovou studii na solární elektrárnu o výkonu 5 kWp.

V případě Vašeho zájmu Vám navrhneme solární elektrárnu a spočítáme finanční analýzu Vašeho projektu.

Případová studie: Fotovoltaická elektrárna 5kWp

Uvedená finanční analýza je pouze orientační a není zárukou budoucí výkonnosti investice do solární elektrárny.

Životnost je uvažována na 20 let, ale podle dlouhodobých výzkumů a zkušeností s instalovanými systémy z krystalických křemíkových článků se doba životnosti systému může pohybovat kolem 30 let.

Cena solární elektrárny obsahuje:

  • 20 x Fotovoltaický panel S-Energy SM-250PC8
  • 1 x Střídač napětí SMA STP 5000 TL-20
  • 20 x Konstrukce pro šikmé střechy
  • 1 x Projektová dokumentace elektro - pro PDS
  • 1 x Revize
  • 1 x Licence, vč. poplatku za výpis z KN
  • 1 x Montážní materiál (včetně přepěťových ochran, jističů, rozváděčů)
  • 1 x Montáž (včetně dopravy)

Další náklady spojené s výstavbou solární elektrárny:

  • Příprava elektroměrového sloupku (je-li potřeba) – U každého provozovatele jsou jiné podmínky.
  • Pořízení elektronického klíče PostSignum k přístupu na portál OTE, a.s.

Podíl investičních nákladů:

Podíl investičních nákladů

Předpokládaný příjem a úspora před zdaněním:

(Včetně regulovaných plateb za dopravu elektřiny)

Finanční toky

Použité parametry pro výpočet:

Použité parametry pro výpočet finanční analýzy solární elektrárny

Podíl vlastní spotřeby:

Energetická bilance

Podíl vlastní spotřeby

 

Kontaktujte nás a získejte kompletní finanční analýzu Vaší solární elektrárny.

frame-scrollup