Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Co ovlivňuje výrobu elektrické energie z fotovoltaické elektrárny

 • Produkci elektrické energie je ovlivněna sklonem solárních panelů a jejich orientací.
 • Celková roční výroba je také ovlivněna umístěním solární elektrárny a případným stíněním solárních panelů.

Sklon a orientace fotovoltaických panelů

Podstatným faktorem, který ovlivňuje produkci elektrické energie ze solární elektrárny, je sklon a orientace solárních panelů. V rámci České republiky je optimální sklon 35°, orientace jih.

Při instalaci solárních panelů v jiném než optimálním sklonu (např. na sedlovou střechu), dochází k předpokládané snížené výrobě elektrické energie.
 

Optimální sklon 35°
Optimální orientace jih

Azimut a orientace

 

Orientační výpočet, o kolik se sníží výroba elektrické energie ze solární elektrárny, pokud nebudou panely umístěny v optimálním sklonu a nebudou orientovány na jih: 

Vliv sklonu a orientace na produkci

V tomto grafu je na vodorovné ose znázorněna orientace panelů v rámco světových stran. Na svislé ose je pak uveden sklon panelů. Odečtením přílušné barevné plochy pak určíte, jak bude Váše solární elektrárna výnosná v porovnání s optimálním sklonem a orientací.

Solární panely lze instalovat téměř na jakoukoliv střechu. Pokud není orentace optimální, solární elektrárna vyrobí pouze méně energie.

Rádi Vám poradíme s návrhem solární elektrárny a vypočítáme Vám předpokládanou roční produkci elektrické energie. Kontaktujte naše obchodní oddělení nebo vyplňte poptávkový formulář.

Intenzita slunečního záření

Lokalita, kde je fotovoltaická elektrárna umístěna, určuje celkovou roční výrobu elektrické energie. V rámci České republiky lze z jedné kilowaty instalovaného výkonu získat 950 až 1100 kWh elektrické energie za rok.

 

Praha 998 kWh/kWp
Brno 1049 kWh/kWp

 Další lokality >

Intenzita slunečního záření v České republice

Konkrétní výpočet celkové roční produkce zohledňující všechny vlivy na umístění fotovoltaické elektrárny provádíme zdarma v rámci nabídek.

 

Stínění fotovoltaických panelů

Významným faktorem, který může ovlivňovat produkci fotovoltaické elektrárny, jsou zdroje stínění: stromy, sousední domy, komíny, kopce atd.

Stínění

Stínění má vliv na celkovou roční výrobu elektrické energie. V případě potřeby pro Vás změříme předpokládaný pokles výroby způsobené stíněním.

Analýza stínění fotovoltaických panelů

Simulace a místní měření

Analýza zastínění - simulace

Simulace je vhodná u jednodušších geometrických tvarů a na nedostupných místech jakou jsou sedlové střechy.

Lokálními zdroji stínění bývají komíny, vikýře, antény nebo jiné elementy, které vystupují nad rovinu střechy a mohou poměrově snížit výkon FV modulu, ale mohou i zapříčinit, že FV modul nebude dodávat žádný výkon.

Stínění

Stínění

Analýza zastínění - místní měření

Pomocí vyhodnocovacího zařízení SunEye.

SunnyEye

Pořízení dat a vyhodnocení přímo na místě instalace:

 • Digitální fotoaparát s čočkou „rybí oko“
 • Výkonný vyhodnocovací software
 • Simulace odstranění stínících objektů
 • Simulace slunečních drah ročního cyklu
 • Vyhodnocování dat v běžných formátech
 • Sluneční dráhy a kontury horizontu
 • Zastínění a sloupcové diagramy
 • Roční a měsíční vyhodnocení
 • Vyhodnocení slunečních osvitových drah

Tato analýza výborně vyhodnotí i horizontové stínění, kde dopad slunečního záření může hlavně v ranních a večerních hodinách omezovat např. blízký les, okolní kopce nebo např. sousední vyšší objekt.

Zdroje stínění doporučujeme nepodceňovat. Pokud se nelze zdroji stínění vyhnout, je možné provést studii zastínění, která jasně určí dopad na produkci fotovoltaické elektrárny.

Poradíme Vám s návrhem solární elektrárny a vypočítáme Vám předpokládanou roční produkci elektrické energie včetně ztráty stíněním. Kontaktujte naše obchodní oddělení nebo vyplňte poptávkový formulář.

frame-scrollup