Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Recyklace FV panelů

Recyklace FV panelůZákonné povinnosti spojené s recyklací solárních panelů

Dle zákona o odpadech ve znění zákona č. 165/2012 Sb. ukládá nově provozovatelům solárních elektráren v § 37p odst. 2 pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 zajistit financování, předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností prostřednictvím provozovatele kolektivního systému dle § 37h odst. 1 písm. c).

Povinnosti spojené s recyklací solárních panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 jsou přeneseny na všechny provozovatele FVE, kteří musí:

   1)   do 31. 6. 2013 uzavřít smlouvu s některým z kolektivních systémů, které mají za 15 až 20 let zajistit ekologickou likvidaci panelů.

   2)   v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, tj. během pěti let uhradit v pravidelných splátkách do zvoleného kolektivního sytému příspěvek, který je stanoven vyhláškou MŽP na 8,50 Kč na kg panelů.

Pokud jste provozovatel, který uvedl svou solární elektrárnu do provozu po 1. 1. 2013, povinnost uzavřít smlouvu s kolektivním systémem se na Vás nevztahuje.

(aktualizováno 27.6.2013)

 

Výše recyklačních poplatků

Poplatek: 8,5 Kč/kg.

Odhadovaná výše poplatku dle výkonu elektrárny:

Výkon FVE (kWp) Odhadovaný poplatek celkem Odhadovaný roční poplatek po dobu 5 let
1 710,00 Kč 142,00 Kč
2 1 420,00 Kč 284,00 Kč
3 2 130,00 Kč 426,00 Kč
5 3 540,00 Kč 708,00 Kč
10 7 080,00 Kč 1 416,00 Kč
20 14 170,00 Kč 2 834,00 Kč
30 21 250,00 Kč 4 250,00 Kč
50 35 420,00 Kč 7 084,00 Kč
100 70 830,00 Kč 14 166,00 Kč
200 141 670,00 Kč 28 334,00 Kč
500 354 170,00 Kč 70 834,00 Kč
1000 708 330,00 Kč 141 666,00 Kč
2000 1 416 670,00 Kč 283 334,00 Kč

 

Parametry použité pro výpočet

Návrh poplatku 8,50 Kč/kg
Typická váha panelu 20 kg
Poplatek za panel 170,00
Typický výkon panelu 240 Wp
Poplatek za Wp 0,71

 

Časté otázky a odpovědi

Do kdy mám povinnost se zaregistrovat?

Do 30. 6. 2013.

Kdo má povinnost platit recyklační poplatky?

Provozovatelé solárních elektráren, kteří uvedli svoji elektrárnu do provozu před 1.1.2013.

Budou platit recyklační poplatky i provozovatelé, kteří uvedli solární elektrárnu do provfozu po 1. 1. 2013?

Nebudou. Recyklační poplatek je od 1. 1. 2013 placen dodavateli solárních panelů, který odvádí poplatek stejně tak, jak to je s poplatkem za střídače napětí.

Kde se mohu zaregistrovat?

Aktuální seznam, který máme k dispozici:

  • ASEKOL Solar s.r.o.  (www.asekolsolar.cz)
  • REMA PV Systém a.s. (www.remapvsystem.cz)
  • RETELA, s. r. o., (www.retela.cz/index.php?s=192)
  • REsolar s.r.o. (www.resolar.cz)

Kolik budu platit?

Výše odhadovaného poplatku naleznete zde: Výše recyklačních poplatků.

Další informace

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz/cz/solarni_panely

Nenašli jste otázku, na kterou chcete znát odpověď? Kontaktujte nás, rádi Vám poradime.

frame-scrollup