Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Autonomní systémy

Solární autonomní systémy jsou systémy, které nejsou zapojeny do veřejné distribuční soustavy. Používají se tam, kde není k dispozici el. přípojka, nebo je její vybudování nerentabilní.

 

Z čeho se autonomní systém skládá?

FV moduly

  • Převádí sluneční energii na elektrický proud.

Regulátor

  • Reguluje průběh nabíjení a vybíjení akumulátoru. Tím zajišťuje, aby nedošlo k přebití nebo k hlubokému vybití akumulátoru.

Akumulátory

  • Ukládá vyrobenou el. energii na dobu bez slunečního záření (například v noci) nebo na dny s vyšším odběrem. Nejčastěji se používá olověný akumulátor konstruovaný na vysoký počet nabíjecích/vybíjecích cyklů. Lze např. využít i NiFe nebo NiCd akumulátory.

Měnič napětí

  • Pokud je kromě napájecího napětí 12V (24V)  potřeba napájet zařízení 230V@50Hz, zapojuje se do systému měnič, který stejnosměrné napětí převede na střídavé. Minimální energetická ztráta měniče je 10%.

Jak zvolit správný systém

 

Pro návrh systému je potřeba si zodpovědět následující otázky:

1. V jakých ročních obdobích bude zařízení napájeno?

Intenzita slunečního záření a počet slunečních hodin jsou velmi proměnlivé během roku (během letních měsíců dokáže systém vyrobit až 4 násobek energie oproti zimním měsícům). Je potřeba zvážit, pro jaké období potřebujete zajistit dostatek energie. Např. na celoroční provoz budete potřebovat až 4 krát větší FV systém oproti FV systému, který má vyprodukovat dostatek energie jen v letních měsících.

2. Kolik dní v rámci týdne bude využíváno napájené zařízení?

Nejčastější jsou dva režimy provozů v rámci týdne:

  • každodenní provoz (spotřeba)
  • víkendový provoz (4 pracovní dny se akumuluje vyrobená energie a během víkendu pátek-neděle se spotřebovává).

3. Jaká je celková spotřeba napájených zařízení?

Spotřeba se spočítá prostým součinem příkonu daného zařízení a plánovaného denního provozu v hodinách.     Chcete-li např. denně napájet TV o příkonu 50 W po dobu 2 hod., jednoduchým znásobením potřebujete každý den 100 Wh energie.

4.  V jakém sklonu a orientaci budou FV moduly umístěny?

Optimální orientace se určuje podle produkčně nejslabšího měsíce daného období  tak, aby FV modul byl během tohoto měsíce co nejlépe orientován vůči slunci. V případech, kdy je sklon a azimut FV modulu daný (např. střechou na které bude umístěn), přepočítáme Vám produkci FV modulu na míru podle dané situace.

5.  Kolik autonomních dnů je potřeba, aby zařízení fungovalo při zhoršených klimatických podmínkách?

Podle typu provozovaného zařízení a nutnosti zajistit jeho napájení i v déle trvajících zhoršených klimatických podmínkách se vhodným způsobem výkon FV modulů a akumulátorů naddimenzovává.

 

Ostrovní elektrárny - balíčky

 

 

Výkon  Solární panel Regulátor Akumulátor
  Výkon panelu: 250 kWp        
Výkon kWp Počet panelů Popis Počet Popis Model
      Doporučeno    
0,25 kWp 1 Solar sontroller MPPT 10 A 2 12 V 100 Ah 6FG 100
0,50 kWp 2 Solar sontroller MPPT 10 A 4 12 V 100 Ah 6FG 100
0,75 kWp 3 Solar sontroller MPPT 30 A 6 12 V 100 Ah 6FG 100
1,00 kWp 4 MPPT 100/30 8 12 V 100 Ah 6FG 100
1,50 kWp 6 MPPT 100/30 12 12 V 100 Ah 6FG 100
2,00 kWp 8 TS-45 16 12 V 100 Ah 6FG 100
2,50 kWp 10 TS-45 20 12 V 100 Ah 6FG 100
3,00 kWp 12 TS-60 24 12 V 100 Ah 6FG 100

 

Příslušenství
Měnič 230 V
Model Výkon Vstupní proud
SP 150 (12/24 V) 150 W 15 / 8 A
SP 300 (12/24 V) 300 W 30 / 15 A
SP 600 (12/24 V) 600 W 60 / 30 A
SP 1000 (12/24 V) 1000 W 55 A
SP 1200 (12/24 V) 1200 W 120 A
SP 2500 (12/24 V) 2500 W 115 A
     
Akumulátor
Model   Popis
6FG 100   12 V 100 Ah
frame-scrollup