Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Servis FVE

Modulární řešení na klíč

Pro Vaši elektrárnu zajistíme následující služby:

A. Správa objektu elektrárny

zaškolení Vámi pověřených pracovníků pro zajištění dohledu, visuální kontroly FVE a opatření při vstupu ostatních osob, aktivace a deaktivace EZS (elektronický zabezpečovací systém)

B. Servisní péče o NN část (včetně DC) elektrárny

profylaktické prohlídky, jejichž obsahem je visuální kontrola všech komponent NN části, spojovacích komponent, provedení potřebných měření a návrh k odstranění zjištěných odchylek a poruch.

C. Servisní péče o EZS a kamerový systém elektrárny

servisní péčí se rozumí profylaktické prohlídky, jejichž obsahem je visuální kontrola všech komponent EZS a kamerového systému.

D. Servisní péče o VN část elektrárny

profylaktické prohlídky, jejichž obsahem je visuální kontrola všech komponent VN části, spojovacích komponent, provedení potřebných měření a návrh k odstranění zjištěných odchylek a poruch.

E. Dohledování - monitoring elektrárny a reakční doba

průběžná vzdálená kontrola stavu elektrárny, nastavení upozorňujících zpráv o výkonových parametrech, nastavení upozorňujících zpráv EZS,nepřetržitá pohotovost určené osoby pro příjem zpráv o poruchách elektrárny či zpráv od agentury zajišťující ostrahu prostřednictvím EZS.

 

Rizika spojení s provozem FVE

Klíčovým rizikem snížení výnosů je NEVĚDOMOST o nevýrobě.

Typická rizika spojená s provozem FVE:

1) Běžné výpadky VN

Při výpadku sítě energetiky může nastat problém opětovného připnutí VN

2) Výpadky jistících prvků

Při extrémě slunečných dnech může dojít k chvilkové nadprodukci (vzrůst proudu) a odeputí jistícími prvky

3) Poruchy střídačů

Při změnách počasí může dojít ke změnám izolačního stavu a vypnutí střídačů, nebo k jejich poruchám

4) Poruchy DC

Poruchy DC části ve smyslu přechodových odporů propojení (lze očekávat u méně kvalitních konektorů)

5) Krádež komponentů

 

Vstupní audit celé elektrárny

Seznámíme se s technologií celé elektrárny a posoudíme její stav a doporučíme případnou optimalizaci výroby.

Technologický audit obsahuje

  • Vstupní profylaktickou prohlídku
  • Měření ztrát
  • Měření zastínění panelů okolními předměty
  • Návrh na případnou optimalizaci výroby
  • Návrh na případné snížení tvorby jalového výkonu
frame-scrollup