Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078
Obrázek stránky

Záložní zdroje

Ochráníme Vaše zařízení nejen proti krátkodobým výpadkům, ale i proti dalším poruchám napájení, o kterých možná ani netušíte.
Zvýšení spolehlivost napájení od lokálního až po kapacitně redundantní řešení.

Moderní inteligentní zdroje UPS s optimálními rozměry, výstupním účiníkem 0,9 až 1 v 19" provedení nebo volně stojícím, modulární nebo centrální provedení, nízké ztrátové teplo, vyšší životnost.

Naše řešení vychází ze zkušeností světových výrobců záložních zdrojů a neustále modernizovanou technologií zdrojů nepřetržitého napájení a motorgenerátorových soustrojí,

Zajištěné profesionálním servisem.

Řešení záložního napájení

Záložní napájení je nejlepší pojistkou proti vážným problémům, jež může způsobit neočekávané přerušení dodávky proudu vlivem živelních katastrof, extrémního zatížení sítě apod. Naše řešení zálohovaného napájení spolehlivě zabezpečí výrobní linky, IT centra, bezpečnostní systémy, zdravotnická zařízení izabezpečovací systémy EZS a EPS.

O záložních zdrojích

Průvodce záložními zdroji Vás provede základy krátkodobého a dlouhodobého zálohování. Detailně popíše jednotlivé produkty a jejich vzájemnou spolupráci.

Záložní zdroje - UPS

Ochrana zařízení proti výpadkům elektrické energie a před poruchami napájecích sítí, zvýšení spolehlivosti napájení.

Motorgenerátory

Řešení dlouhodobého zálohování proti výpadkům elektrické energie. Motorgenerátory zajišťují dlouhodobou dodávku energie všude tam, kde by její výpadek měl za následek závažné škody nejen materiální (výrobní závody, banky, hotely), ale i na lidských životech (nemocnice, požární ventilace, globální záchranný systém).

Přehled nabízených produktů

Přehled produktů zajišťující ochranu zařízení proti krátkodobým a dlouhodobým výpadkům elektrické energie, před poruchami napájecích sítí, řízení, spínání a monitorování jednotlivých zásuvek a přehled přepěťových ochran.

Servis, měření a revize

Kromě prodeje záložních zařízení poskytujeme související služby, mezi něž patří měření poruch napájecích sítí, revize elektrorozvodů, servis UPS zařízení a motorgenerátorů.

Reference

Reference námi realizovaných projektů v oblasti záložních zdrojů UPS a motorgenerátorů.

Poptávka

Máte zájem o specifickou nabídku dodávky záložního zdroje? Vyplňte náš poptávkový formulář. My se s Vámi spojíme a zašleme konkrétní nabídku.

Motorgenerátory JCB

JCB Power products nabízí širokou škálu vysoce kvalitních dieselových generátorů, které splňují požadavky zákazníků na záložní zdroje v různých elektrických aplikacích. 

Více informací

 

 

Záložní napájení je nejlepší pojistkou proti vážným problémům, jež může způsobit neočekávané přerušení dodávky proudu vlivem živelních katastrof, extrémního zatížení sítě apod.

Naše řešení zálohovaného napájení spolehlivě zabezpečí výrobní linky, IT centra, bezpečnostní systémy, zdravotnická zařízení izabezpečovací systémy EZS a EPS.

Tato řešení jsou přizpůsobena specifickým, „klíčovým“ potřebám a problémům konkrétních systémů. Jejich kvalita je dána naší vysokou specializací a více než 20letými zkušenostmi v oblasti záložního napájení!

ZÁLOŽNÍ ZDROJE UPS

UPS jsou zařízení, jež zajišťují dodávku elektřiny při jejím přerušení a která stabilizují napětí.

Nabízíme tři standardní typy UPS, konkrétně:

Off-line – nejjednodušší princip určený pro nejmenší výkony, konkrétně 500 až 1600 voltampérů. U Off-line UPS prochází napětí ze vstupu přímo do výstupu. V případě přerušení, navýšení či snížení napájení dojde k přepnutí na výstup napětí z měniče, který je napájen akumulátorem.

Line-interactive – vylepšené zařízení užívané pro výkony okolo 1000 VA, některé až 3000 VA. Dokáže plynule stabilizovat výstupní napětí, a tím se maximálně přiblížit předepsané hodnotě, aniž by přecházel na akumulátorové napájení.

On-line – aktuálně nejdokonalejší typ UPS zařízení funguje tak, že napětí nejprve prochází filtry, poté se usměrní a následně je střídačem upraveno na výstupní napětí. Používají se pro výkony od 700 do 110 kVA.

Záložní zdroje UPS na míru vašim potřebám nabízíme ve variantách BASIC, PLUS a PREMIUM.

TECHNOLOGIE

Součástí naší nabídky jsou podpůrné technologie, které prodlužují životnost akumulátorů UPS (ABM), zajišťují paralelní, a tím ještě víc stabilní zapojení UPS (HotSync®), efektivně regulují spotřebu energie (Energy Saves System) a zvyšují účinnost UPS při nižším zapojení (VMMS).

MOTORGENERÁTORY

Motorgenerátory zajišťují dlouhodobou dodávku energie všude tam, kde by její výpadek měl za následek závažné škody nejen materiální (výrobní závody, banky, hotely), ale i na lidských životech (nemocnice, požární ventilace, globální záchranný systém).

Pro výběr všestranně kompatibilního zařízení jsme nabídku motorgenerátorů rozdělili na ekonomické, standardní a speciálnípremium řešení, které slouží pro napájení kritických zařízení.

Motorgenerátory jsou k dispozici jako samostatné, volně stojící soustrojí, anebo zařízení umístěná v kapotě či kontejneru. Pro zájemce jsou připraveny i mobilní generátory.

SLUŽBY

Kromě prodeje záložních zařízení poskytujeme související služby, mezi něž patří měření poruch napájecích sítí, revizeelektrorozvodů, servis UPS zařízení a motorgenerátorů, a pronájem motorgenerátorů.

CO TO JE A K ČEMU SLOUŽÍ

ePDU – celým názvem Eaton Enclosure Power Distribution Unit, je označení pro zařízení využívané pro řízené monitorování a spínání jednotlivých zásuvek či jejich skupin.

Motorgenerátory – známé též jako dieselagregáty či elektrocentrály slouží k zálohování elektrické energie a zajištění plnohodnotné náhrady hlavního zdroje elektřiny v případě jeho výpadku.

Motorgenerátory jsou dávno nepostradatelnou součástí všech datových a řídicích center, výrobních linek, ale také zdravotních zařízení, kde pomáhají chránit nejen data, ale i lidské zdraví. Motorgenerátory nabízíme také v mobilním provedení.

UPS – úkolem UPS (anglicky Uninterruptible Power Supply) je zajistit nepřetržitou dodávku elektřiny a udržet její přívod při neočekávaném přerušení proudu. UPS je vlastně akumulátor elektrické energie připravený ihned nahradit primární zdroj, a to po dobu několika minut až hodin v závislosti na jeho kapacitě, velikosti zatížení a na dalších faktorech.

Záložní napájení – zařízení, které zabezpečuje trvalou, nepřerušenou dodávku elektřiny, a tím i přenos informací při výkyvech nebo výpadcích proudu. Rozlišujeme několik zařízení pro záložní napájení, ke kterým patří hlavně UPS a motorgenerátory. Zásadní důležitost při výběru typu záložního napájení mají místo a způsob jeho využití.

frame-scrollup