Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

O záložních zdrojích

Záložní zdroje UPS

Topologie UPS, která vychází z klasifikace UPS podle norem a zároveň Vám usnadní výběr podle modelových sérií UPS 3, 5, 9 a možností ochrany Vašeho zařízení. Možnosti montáže a připojení UPS vám usnadní výběr podle požadovaného umístění, provedení UPS a možnostmi provedení připojení včetně používaných typů vidlic a zásuvek.

Baterie pro UPS

Všechny modely UPS, které Vám můžeme nabídnout, jsou vybavené systémy řízeného dobíjení, nebo systémy pro efektivní regulaci spotřeby energie. Pro správnou funkci těchto systémů je však důležité umístění UPS. Seznamte se s faktory ovlivňujícími životnost baterií optimálními provozními podmínkami a správnou údržbou baterií, tak abyste mohli co nejvíce snížit provozní náklady.

Motorgenerátory

Motorgenerátory zajišťují dlouhodobou dodávku energie všude tam, kde by její výpadek měl za následek závažné škody nejen materiální (výrobní závody, banky, hotely), ale i na lidských životech (nemocnice, požární ventilace, globální záchranný systém). Pro výběr všestranně kompatibilního zařízení jsme nabídku motorgenerátorů rozdělili na ekonomické,standardní a speciální premium řešení, které slouží pro napájení kritických zařízení.

Spolupráce motorgenerátorů a UPS

Podmínky a problematika spolupráce motorgenerátoru a UPS vycházejí z praktických zkušeností renomovaných výrobců, konstruktérů a distributorů. Problematika vychází zejména ze spolehlivosti řešení zálohování v souvislosti na charakteristiku zátěže a parametry motorgenerátorů a UPS ve všech operačních režimech.

9 problémů s napájením a jejich řešení

Specifikace nejčastějších poruch sítí a rozdělení modelových sérií UPS podle možností eleminace těchto poruch – od nejmenší modelové série 3, pro eliminaci základních poruch až po největší modelovou sérii 9, která Vám umožní ochránit Vaše zařízení proti všem nejčastějším poruchám napájení.
frame-scrollup