Fotovoltaické elektrárny

Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Základní informace o fungování fotovoltaických elektráren.

Fotovoltaická elektrárna je výrobna elektrické energie, která využívá slunečního záření k výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Zde je zjednodušený popis toho, jak tento proces funguje:

Absorpce slunečního záření: Fotovoltaické panely jsou složeny z mnoha malých buněk, nazývaných fotovoltaické články. Tyto články jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, často z křemíku. Když na ně dopadne sluneční záření, fotony (částice světla) dodají energii elektronům v polovodiči, což způsobí uvolnění těchto elektronů.

Vznik elektrického proudu: Uvolněné elektrony vytvářejí elektrický proud v polovodiči, protože pohybující se náboje vytvářejí elektrický proud. To je základní princip fotovoltaického jevu.

Přeměna stejnosměrného proudu: Fotovoltaické články produkují stejnosměrný (DC) elektrický proud. Avšak většina domovních spotřebičů a elektrických sítí používá střídavý (AC) proud. Proto je třeba stejnosměrný proud přeměnit na střídavý. To je funkce zařízení nazývaného střídač (invertor).

Připojení k elektrické síti: Většina fotovoltaických systémů je připojena k elektrické síti. Elektrická energie, kterou fotovoltaická elektrárna vyrobí, je spotřebována v objektu. V případě, že výroba elektřiny převyšuje aktuální spotřebu, je přebytečná energie dodávána zpět do sítě.

Monitorování a údržba: Fotovoltaický systém je vybaven monitorovacím zařízením, které sleduje produkci elektřiny a další parametry. Je také důležité pravidelně provádět údržbu, jako je čištění panelů od nečistot a kontroly stavu zařízení.

Výběr klíčových komponent na prvním místě

Klíčové komponenty FVE

4 klíčové komponenty fotovoltaické elektrárny – fotovoltaické panely, konstrukce, střídač a bateriové úložiště.

Fotovoltaický panel

Monokrystalické nebo polykrystalické panely, s možností integrace do střechy nebo designově černé rámy.

Střídače

Fotovoltaické střídače napětí tvoří srdce celé fotovoltaické elektrárny. Při návrhu řešení klademe důraz na efektivitu, spolehlivost a účinnost střídače.

Konstrukce

Variabilní konstrukce pro všechny typy instalací – šikmé střechy, rovné střechy, pozemní instalace.

Bateriové úložiště

S úložným systémem spojeným s Vaší fotovoltaickou elektrárnou budete moci využívat solární energii i ve večerních hodinách, když slunce nesvítí nebo v případě výpadku napájení.

FV panel

Máte otázky? My máme odpovědi.