Školení Silektro

Aktuální nabídka seminářů a webinářů. Možnost individuálních školení dle Vašich požadavků.

Aktuální školení

Na podzim 2022 plánujeme školení v oblastech záložních zdrojů a fotovoltaických elektráren ve spolupráci se společností LPE.

LPE: Partner pro vzdělávání v elektrotechnice

 

Ukončená školení

21.-22.6.2022: Projektování fotovoltaických elektráren

Popis školení

Vzhledem ke zdražování elektrických energií a rostoucímu zájmu o technologie skladování energie je dobré si udělat představu o tom, jak tyto systémy vlastně fungují a jak probíhá celý proces od vyprojektování a vyřízení dotace až po montáž a napojení na stávající rozvody s následným řízením provozu.

Jsme součástí cyklu odborného školení společnosti LPE, kde Vás podrobně provedeme všemi etapami tohoto procesu.

Školení bylo zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 akreditačním bodem.

E

Návrhový model FVE

E

Základní komponenty FVE

E

Technická řešení

E

Dimenzování FVE

E

Energetický model

E

Ekonomika projektů

E

Příklady návrhů FVE – krok za krokem

Termín akce: 21.-22.6.2022, od 9:00 hod

Místo: online přístup

Online přístup bude zaslán registrovaným účastníkům.

 

 • Cena on-line školení: 1200 Kč

Školení organizuje společnost LPE s.r.o.

16.-17.3.2022: Projektování fotovoltaických elektráren

Popis školení

Vzhledem ke zdražování elektrických energií a rostoucímu zájmu o technologie skladování energie je dobré si udělat představu o tom, jak tyto systémy vlastně fungují a jak probíhá celý proces od vyprojektování a vyřízení dotace až po montáž a napojení na stávající rozvody s následným řízením provozu.

Jsme součástí cyklu odborného školení společnosti LPE, kde Vás podrobně provedeme všemi etapami tohoto procesu.

E

Návrhový model FVE

E

Základní komponenty FVE

E

Technická řešení

E

Dimenzování FVE

E

Energetický model

E

Ekonomika projektů

E

Příklady návrhů FVE – krok za krokem

Termín akce: 16.-17.3.2022, od 9:00 hod

Místo: online přístup

Online přístup bude zaslán registrovaným účastníkům.

 

 • Cena on-line školení: 1200 Kč

Slevový kód: SILEKTRO-2022
*Pro uplatnění slevy je nutné do objednávky zadat výše uvedený slevový kód – později není možné slevu uplatňovat.

Školení organizuje společnost LPE s.r.o.

21.9.2021: Návrh a řešení fotovoltaické
elektrárny

Popis školení

Cena elektřiny za poslední rok na burze zdražila téměř o 100 %, navíc s postupným vypínání elektráren na fosilní paliva dojde k jejímu dalšímu zdražování, což se brzy promítne do cen elektřiny koncových odběratelů. To všechno s nástupem elektromobility bude znamenat masivní rozvoj FVE především na rodinných domech. Pojďte na naše školení a naučíte se:

E

Jak správně navrhovat řešení fotovoltaických
elektráren v závislosti na požadavcích investora
a účelu, ke kterému má FVE sloužit?

E

Jak se plně orientovat v legislativních požadavcích pro provoz a připojování FVE?

E

Jak správně provádět údržbu, servis a monitoring těchto FVE systémů?

Termín akce: 21.9.2021, 9:00-15:00 hod

Místo: online přístup/Hotel Santon Orea Resort, Přístavní 38, 635 00 Brno

Online přístup bude zaslán registrovaným účastníkům.

 

 • Cena on-line školení: 600 Kč*
  Běžná cena: 900 Kč
 • Cena prezenčního školení: 1200 Kč*
  Běžná cena: 1500 Kč

Slevový kód: SILEKTRO-2021
*Pro uplatnění slevy je nutné do objednávky zadat výše uvedený slevový kód – později není možné slevu uplatňovat

V ceně kurzu

Pro účastníky online podoby akce:

 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě,
 • materiály ze školení v elektronické podobě (budou zpřístupněny po zodpovězení ankety),
 • přístup k živému přenosu školení,
 • možnost pokládat dotazy formou chatu, které budou v závěru akce zodpovězeny,
 • možnost shlédnutí záznamu školení po dobu 30 dnů od uskutečnění přenosu.

Pro účastníky prezenční podoby akce:

 • občerstvení,
 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě,
 • materiály ze školení v elektronické podobě (budou zpřístupněny po zodpovězení ankety),
 • možnost pokládat dotazy, které budou v závěru akce zodpovězeny,
 • možnost shlédnutí záznamu školení po dobu 30 dnů od uskutečnění přenosu.

Školení organizuje společnost LPE s.r.o.

Program školení

9.00 – 9.15

Prezence účastníků

9.15 – 10.45

Ing. Pavel Čapek, Ph.D., Silektro s.r.o.

 • Úvod.
 • Základní komponenty FV – Fotovoltaické panely, střídače, bateriové úložiště, konstrukce.
 • Technická řešení – Elektrotechnické řešení, konstrukční řešení.
 • Dimenzování FVE – Výkon FVE, výroba FVE, vlivy na výrobu.

10.45 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.30

Ing. Pavel Čapek, Ph.D., Silektro s.r.o.

 • Energetický model – Korelace mezi výrobou a spotřebou.
 • Ekonomika FVE – Dotace, finanční analýza.
 • Legislativa – Legislativní rámec FVE, licence ERÚ, OTE, připojovací podmínky DS, první paralelní připojení.
 • Údržba FVE – Údržba, servis, monitoring.

12.30 – 13.15

Oběd

13.15 – 14.00

Daniel Anděl, DEHN s.r.o.

 • Ochrana před bleskem fotovoltaických elektráren – správné řešení a časté chyby.

14.00 – 14.45

Ing. Roman Smékal, GHV Trading s.r.o.

 • Elektrická bezpečnost, monitorování izolačního stavu na TN a IT sítích.
 • Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu s trvalým sledováním stavu.

14.45

Závěr školení

Přednášející
Ing. Pavel Čapek, Ph.D.
jednatel společnosti Silektro s.r.o.

Daniel Anděl
autorizovaný technik TE03 a lektor

Ing. Roman Smékal
GHV Trading, spol. s r. o.

17.6.2021: Fotovoltaické elektrárny – technické řešení a současné trendy

Popis školení

Přihlaste se na odborné online školení  zaměřené na FVE – základní informace o typech a komponentách, něco z norem a legislativy, praktické informace z oblasti instalací, údržby, dotačních možností a finanční návratnost.

N
Popis základních komponent fotovoltaických elektráren a jejich princip (FV panely, střídače, akumulátory, konstrukce).
N
Typy fotovoltaických elektráren – klasická FVE, hybridní FVE, hybridní FVE se záložním systémem.
N
Dimenzování výkonu FVE a energetický model.
N
Postup instalace a legislativní proces. Údržba fotovoltaických elektráren.
N
Dotace FVE.
N
Finanční analýza a návratnost investice do FVE.

Termín akce: 17.6.2021

Místo: online přístup

Online přístup bude zaslán registrovaným účastníkům.

Cena: zdarma.

Školení organizuje společnost LPE s.r.o.

Program školení

8.55 – 9.00

Zahájení, organizační pokyny

9.00 – 10.30

Přednášky

 • Popis základních komponent fotovoltaických elektráren a jejich princip (FV panely, střídače, akumulátory, konstrukce).
 • Typy fotovoltaických elektráren – klasická FVE, hybridní FVE, hybridní FVE se záložním systémem.
 • Dimenzování výkonu FVE a energetický model.

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 12.00

Přednášky, dotazy

 • Postup instalace a legislativní proces.
 • Údržba fotovoltaických elektráren.
 • Dotace FVE.
 • Finanční analýza a návratnost investice do FVE.
 • Dotazy účastníků.

* Upozornění: Uváděná doba přednášek se může lišit, jedná se o předpokládaný časový průběh.

Přednášející

Ing. Pavel Čapek, Ph.D.
jednatel společnosti Silektro s.r.o.

2.12.2020: Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních

Popis školení

Věděli jste, že bez technologií zdravotnických izolovaných soustav a zálohování sítí není možné zajistit bezpečné napájení důležitých zdravotnických prostor a přístrojů podporujících životní funkce? Jejich návrh a instalace musí splňovat existující přísné normy a další požadavky, vyplývající z náročného provozu specializovaných oddělení. Pokud se potřebujete vydat tímto směrem, tak náš odborný seminář je přesně pro Vás.

N

Projektování ve zdravotnictví – Jak začít, na co si dát pozor, a jak se orientovat v normách, zákonech a vyhláškách?

N

Proudové chrániče ve zdravotnictví – jak správně zvolit?

N

Nouzové osvětlení a uplatnění speciálních HCL svítidel ve zdravotnických prostorech.

N

Nebezpečné rušení – jak na opatření proti nebezpečnému rušení?

N

Škody způsobené bleskem a jak se jim ve zdravotnictví vyhnout?

N

Ochrana proti přepětí ve zdravotnictví – požadavky na řešení.

N

Zajištění napájení a lokalizace místa poruchy izolace v IT a TN sítích ve zdravotnictví.

Termín akce: 2.12.2020

Místo: online přístup

Online přístup bude zaslán registrovaným účastníkům.

Cena: 950 Kč, registrace přes náš formulář: zdarma.

Školení organizuje společnost LPE s.r.o.

Program školení
 • 8.55 – 9.00

zahájení školení, organizační pokyny

 • 9.00 – 10.00

Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

Projektování ve zdravotnictví

  • Jak začít?
  • Na co si dát pozor?
  • Jak se orientovat v normách, zákonech a vyhláškách?
 • 10.00 – 10.05

technická přestávka

 • 10.05 – 10.35

Ing. Petr Bohušík, Schneider Electric

  • Správná volba proudových chráničů ve zdravotnictví.
 • 10.35 – 10.40

technická přestávka

 • 10.40 – 11.25

Ing. David Gawlik, Beghelli Elplast a.s.

Nouzové osvětlení a uplatnění speciálních HCL svítidel ve zdravotnických prostorech

  • centrální napájecí systém nouzového osvětlení Sicuro,
  • systém řízení nouzového osvětlení Logica,
  • řízení osvětlení HCL jako simulace přirozeného denního světla,
  • technologie čištění vzduchu pomocí UV-C SanificaAria jako prevence šíření COVID-19,
  • popis systémů, struktura, použití a výhody,
  • ukázky zrealizovaných projektů ve zdravotnických zařízeních.
 • 11.25 – 11.30

technická přestávka

 • 11.30 – 12.00

Daniel Anděl, DEHN s.r.o.

  • Opatření proti nebezpečnému rušení a škodám způsobených bleskem.
  • Požadavky na řešení ochrany proti přepětí ve zdravotnictví.
 • 12.00 – 12.05

technická přestávka

 • 12.05 – 13.05

Jan Jasenovec, Silektro s.r.o.

  • Správná volba náhradního zdroje pro zdravotnická zařízení.

 • 13.05 – 13.10

technická přestávka

 • 13.10 – 14.10

Ing. Roman Smékal, GHV Trading s.r.o.

  • Zajištění napájení a lokalizace místa poruchy izolace v IT a TN sítích ve zdravotnictví.
Přednášející za Silektro s.r.o.

Jan Jasenovec
výkonný ředitel Silektro s.r.o.

Oblasti řešení záložních zdrojů

Prozkoumejte odvětví, kam dodáváme a kde realizujeme dodávky záložních zdrojů. Pro každé odvětví máme řešení, které vychází z dlouhodobých zkušeností.

12.11.2020: Návrh záložních zdrojů nejen pro projektanty (verze 2020)

ZAJÍMAJÍ VÁS ZÁLOŽNÍ ZDROJE A CHCETE SE O NICH DOZVĚDĚT NĚCO NOVÉHO?

N

Návrh záložního napájení pomocí UPS a motorgenerátorů pro zálohování budov a technologických zařízení.

N

Dimenzování výkonů záložních zdrojů, možnosti umístění, výběr provedení a doby zálohování UPS.

N

Podmínky a spolupráce motorgenerátoru a UPS.

N

Praktické příklady a atypická řešení.

N

Aplikace pro výběr záložních zdrojů podle základních parametrů.

GET STARTED

0$
Děkujeme za Váš zájem. Na Váš email jsme zaslali odkaz na sledování záznamu ze školení.
Získejte záznam ze školení

The final estimated price is :

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

ODESLAT

Termín akce: 12.11.2020

Místo: online přístup

Online přístup bude zaslán registrovaným účastníkům.

Cena: zdarma

Součástí kurzu

 • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
 • 1 bod do programu CŽV ČKAIT

Školení organizuje společnost LPE s.r.o.

Program školení
12. 11. 2020 – Návrh záložních zdrojů nejen pro projektanty (verze 2020)

8:55 – 9:00 zahájení školení, organizační pokyny

9:00 – 9:45 Motorgenerátory – část I.

9:45 – 10:00 Přestávka

10:00 – 10:45 Motorgenerátory – část II.

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:00 Záložní zdroej UPS + diskuse

Přednášející

Jan Jasenovec
výkonný ředitel Silektro s.r.o.

Ing. Pavel Čapek, Ph.D.
jednatel společnosti Silektro s.r.o.

Chcete být informováni o novinkách?

Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste s k odběru novinek, informací o školeních a dalších zajímavých informací v oblasti záložních a obnovitelných zdrojů.