Motorgenerátory

Příslušenství motorgenerátorů

Podle provedení a umístění motorgenerátorů dodáváme motorgenerátory s různým vhodným příslušenstvím.

Příslušenství motorgenerátorů

Palivové hospodářství

Dobu zálohování motorgenerátorů řešíme podle požadavků zákazníků. Standardní doba zálohování motorgenerátorů s integrovanou palivovou nádrží odpovídá 8 hodinám při cca 100% zatížení. Doba zálohování je dána spotřebou motoru a objemem nádrže. Dobu lze prodloužit snížením zatížení motorgenerátoru nebo zvýšením objemu palivové nádrže.

Při požadavku požadované doby zálohování do 24 hodin lze použít řešení s nádrží se zvýšeným objemem, integrovanou do základního rámu. V případě požadavku na dobu zálohování delší než 24 hodin lze použít řešení s externí palivovou nádrží.

Palivové hospodářství pro motorgenerátory
Vzduchotechnika
Příslušenství motorgenerátorů

Vzduchotechnika

Vzduchotechniku dodáváme při instalaci motorgenerátoru do strojovny. Tato technologie se používá pro dodávku vzduchu k zajištění správného spalování motoru a k zajištění chlazení motorgenerátoru.

Vzduchotechnika se skládá ze sací části vzduchu do strojovny a části výdechové pro odvod teplého vzduchu z chladiče motorgenerátoru ze strojovny. Podle požadavku může být vzduchotechnika vybavená odhlučňovacími filtry pro snížení hluku vně strojovny.

Součástí mohou být klapky uzavírající sací a výdechové části vzduchotechniky pokud motorgenerátor neběží. Klapky mohou být v provedení mechanickém nebo s ovládáním pomocí servopohonů. Vnější části sání a výdechu mohou být osazené žaluziemi podle požadavků zákazníka.

Příslušenství motorgenerátorů

Odtah spalin

Odtah spalin z výfukové části motorgenerátorů je nezbytnou součástí pro motorgenerátory umístěné ve strojovně. Obsahuje pružný mezikus, tlumič výfuku a potrubí odtahu spalin v provedení podle požadavků zákazníka.

Podle norem musí být odtah spalin vyveden ze strojovny 1 metr nad úrovní střechy objektu.

Provedení je standardně třísložkové obsahující vnitřní potrubí, tepelnou izolaci a vnější plášť z nerezového materiálu. Průměr potrubí odtahu spalin je dán délkou a počtu ohybů. V případě požadavků zákazníka lze dodat i provedení podle jeho přání.

Odtah spalin
Řídící jednotka DSE
Příslušenství motorgenerátorů

Řídicí systémy

Řídicí systémy motorgenerátorů navrhujeme podle požadavků ovládání motorgenerátoru. Standardně používáme výrobky Deep Sea Electronics nebo ComAp.

Základní řídicí systémy používáme pro motorgenerátory s ručním ovládáním nebo v provedení s automatikou startu s automatickým přepínáním napájení ze sítě / generátoru.

V rozšířených provedeních nabízíme řešení pro synchronizaci se sítí nebo ovládání několika motorgenerátorů v paralelním zapojení. Naše řešení navrhujeme podle skutečných potřeb a požadavků zákazníků včetně speciálních řídicích systémů.

Příslušenství motorgenerátorů

Komunikace

Pro možnost sledování stavů motorgenerátorů používáme širokou škálu možností komunikačních modulů jako nadstavby řídicích systémů.

Rozsah komunikačních možností nám umožňuje nabídnout řešení na míru od bezpotenciálních, reléových výstupů až po analogové i digitální výstupy pro sledování stavů motorgenerátorů prostřednictvím systémů MaR.

Dále nabízíme řešení pro lokální a vzdálený monitoring v sítích LAN i WAN, včetně softwaru.

Řídící jednotka DSE detail

Získejte nabídku na motorgenerátor

Zašlete nám své specifikace a požadavky na motorgenerátor. Připravíme Vám nabídku přímo na míru. Náš tým specialistů se s Vámi spojí a projedná všechny dostupné možnosti.