Motorgenerátory

Speciální provedení

Speciální provedení motorgenerátorů připravujeme na míru s výrobcem motorgenerátorů anebo upravujeme přímo na místě instalace podle požadavků zákazníka.
Mezi typické úpravy patří protipožární kapoty, speciálně odhlučněné kapoty, externí chladící systémy motorů, aj. V případě potřeby také integrujeme ATS do kapoty motorgenerátoru a připravujeme speciální řídící systémy.

Protipožární kapoty

Kapoty s odolností proti požáru jsou navrhovány a konstruovány z materiálů z vyšší požární odolností podle požadavků s příslušnou certifikací použitých komponentů a materiálů.

Jako volitelná součást tohoto řešení může být kapota vybavena manuálním nebo automatickým hasicím zařízením.

Protipožární kapota motorgenerátoru
Odhlučněná

Speciálně odhlučněné kapoty

Při požadavku vyšší úrovně odhlučnění než 65dBA v 7m navrhujeme nadstandardní provedení na zakázku podle požadavků zákazníka.

Provedení motorgenerátorů s vyšší úrovní odhlučnění je specifické a liší se svým provedením podle limitů požadovaného provedení. Toto provedení je robustní, s většími rozměry kapoty a hmotností, protože obsahuje silnější vrstvu izolačních materiálů pro izolaci hluku motoru a tlumiče hluku sání a výdechu vzduchu. Nedílnou součástí je i speciální řešení tlumiče hluku výfuku, umístěné na střeše odhlučněného krytu.

Externí chladící systémy motorů

Speciálním řešením může být i provedení chlazení motoru připojeného k externím chladičům, které jsou umístěné mimo soustrojí motorgenerátoru a propojené chladícím potrubím. Alternativním řešením může být i provedení s připojením chlazení motoru přes výměníky k chladicí věži objektu.
Externí chladící systém motorgenerátoru 01
Motorgenerátor s integrovanou ATS

Motorgenerátor s integrovanou ATS

Při požadavku řešení zálohování s automatickým přepínáním síť/ generátor, které je zajištěno pomocí rozvaděče ATS (Automatic Transfer Panel) se standardně řeší umístění ATS do rozvodny objektu. V případě požadavku však může být tento rozvaděč ATS umístěn i v odhlučněném krytu motorgenerátoru jako integrovaná ATS. Toto řešení vyžaduje větší rozměry odhlučněného krytu. Integrovanou ATS lze použít i pro mobilní provedení motorgenerátorů.

Motorgenerátor pro napájení VN

V případě požadavku napájení částí VN nabízíme dvě možná řešení. Motorgenerátor ve standardním provedení NN s vyvedením výkonu do transformátoru NN/VN nebo motorgenerátor s vysokonapěťovým generátorem. Řídicí systém motorgenerátoru může být vybaven i speciálním rozhraním pro možnost ovládání přepínání síť/generátor v části VN.
Speciální provedení motorgenerátorů Motorgenerátor pro napájení VN
dící jednotka DSE detail 02

Speciální řídící systémy

Všechny modelové řady námi nabízených motorgenerátorů jsou standardně vybavené řídIcími systémy od renomovaných výrobců Deep Sea Electronics nebo ComAp. Široké portfolio provedení řídicích systémů a modulárního rozšíření nám umožňuje nabídnout řešení na míru podle požadavků na ovládání a komunikační rozhraní.

Získejte nabídku!

Zašlete nám Vaše požadavky na motorgenerátor. Vytvoříme Vám nabídku na míru včetně technického řešení. Naši specialisté se s Vámi spojí a proberou i další možnosti řešení. Pokud budete požadovat, bude součástí nabídky i servisní péče. 

Motorgenerátory

Motorgenerátory jako náhradní zdroj elektrické energie zvýší spolehlivost a bezpečnost napájení jak průmyslových technologií, tak i celých budov. Motorgenerátory zajistí dlouhodobou dodávku elektrické energie při výpadcích z napájecí soustavy, které mohou trvat několik hodin i dní.