Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Výrobní linky

Řešení zálohování napájení výrobních linek s ohledem na „klíčový problém“

Nečastější vliv výkyvů  a výpadků sítě na poruchy výrobních linek:

 • Přímé ztráty z nevýroby nebo vyrobených zmetků
 • Ztráty vzniklé poškozením řídícího systému
 • Možné poškození některých agregátů výrobních linek
 • Ztráty způsobené nutností restartu řídícího systému
 • Ztráty způsobené dlouhým postupným obnovením chodu výrobních linek

Řešení

 • Zálohované napájení řídícího systému zdrojem nepřetržitého napájení, který eliminuje zejména výkyvy napětí, frekvence, nadpětí, podpětí, přepětí, harmonické a krátkodobé výpadky sítě.
 • Komunikační propojení řídícího systému zdroje a řídícího systému výrobní linky (bezpotenciálovými výstupy).
 • Při poruše napájení zdroj přepne do režimu zálohování a pošle signál řídícímu systému o změně stavu.
 • Řídící systém linky resetuje postupně výrobní linku do startovací polohy a vyšle signál zdroji k vypnutí.

TÍMTO DOJDE K ŘÍZENÉMU VYPNUTÍ VÝROBNÍ LINKY.

LINKA JE PŘIPRAVENA NA OPĚTOVNÉ ZAPNUTÍ PO OBNOVĚ SÍTĚ.

Zálohování výrobních linek

Nabízíme zkušenosti s řešením napájecích sítí řídících center výroby a skladovacích hal průmyslové i potravinářské výroby.

 • Vysoká účinnost - moderní inteligentní zdroje s optimálními rozměry, výstupním účiníkem 0,9 až 1 v 19“ provedení nebo volně stojící, modulární nebo centrální provedení.
 • Patentované řídící systémy - ABM TM – řízené dobíjení baterií, prodlužující životnost až o 50%.
 • HotSync® – paralelní redundance N+1, jednotná IGBT technologie.
 • Moderní technologie - naše řešení vychází ze zkušeností světových výrobců záložních zdrojů a neustále modernizovanou technologii zdrojů nepřetržitého napájení a motorgenerátorových soustrojí.
 • Proaktivní servis - proaktivní servis 24/7 vychází z potřeby zajištění spolehlivosti zařízení, předchází poruchám, dříve než se stanou. Optimalizujeme servisní péči podle Vašich skutečných potřeb.
frame-scrollup