Dotace pro fotovoltaické elektrárny

Výzva RES+ č. 2/2024 FVE nad 1 MWp

Podpora nové výstavby fotovoltaických elektráren nad 1 MWp. Podpora se poskytuje jak na samostatné fotovoltaické elektrárny, tak na elektrárny s bateriovou akumulací vyrobené elektřiny.

Modernizační fond

Výzva RES+ č. 2/2024

Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Logo SFŽP

Podpora výstavby nových fotovoltaických elektráren nad 1 MWp. Tato podpora se vztahuje jak na samostatné fotovoltaické elektrárny, tak na elektrárny s integrovanými bateriovými akumulátory pro ukládání vyrobené elektřiny.

Výzva je vyhlášena jako soutěžní.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Kdo může žádat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Kolik získáte

 • Žadatel si v žádosti sám určí požadovanou výši podpory vztaženou k jednotce instalovaného výkonu. Žadatelem určená jednotková dotace však nesmí překročit maximální jednotkovou výši dotace stanovenou pomocí funkční závislosti výkonu FVE v kWp a kapacity akumulátorů v kWh.
 • Maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu.

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 10. 9 2024 do 12:00 hod.
 • Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

Klíčová technická kritéria

 • Rezervovaný výkon uvedený ve smlouvě o připojení výroby do distribuční nebo přenosové soustavy činí maximálně 80 % instalovaného výkonu v kilowattech (kWp). Týká se pouze hodnoty rezervovaného výkonu pro novou FVE.
 • Fotovoltaické elektrárny nesmí být umístěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZFP) tříd ochrany I. a II. podle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ). Detailní podmínky naleznete v dokumentaci od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
 • Fotovoltaická elektrárna musí být instalována výhradně s technologiemi, které splňují technické parametry a jsou opatřeny potřebnými certifikáty. Detailní specifikace lze nalézt v dokumentaci SFŽP.
 • Využitelná kapacita bateriového akumulačního systému pro ukládání vyrobené elektřiny musí být v rozsahu od minimálně 20 % do maximálně 60 % v hodnotě kilowatthodin na kWp výkonu FVE.

Další důležité informace a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy.

Máte nějaké dotazy? 

Máte-li dotazy k této výzvě, kontaktujte nás.

Investujte do fotovoltaické elektrárny

Zašlete nám své požadavky na fotovoltaickou elektrárnu a my pro Vás připravíme nabídku šitou na míru. Naši experti se s Vámi spojí, aby probrali všechny dostupné možnosti a našli to nejlepší řešení právě pro Vás.

Máte otázky? My máme odpovědi.