Fotovoltaické elektrárny

Energetický model a úspory CO2

Energetický model

Roční energetická produkce

Výroba energie z fotovoltaické elektrárny je přímo závislá na množství dopadajícího slunečního záření, sklonu, orientaci a účinnosti fotovoltaických panelů.

Optimální sklon: 35°

Optimální orientace: jih

Výroba elektrické energie dle lokality

Úspory emisí CO2

Česká republika se shodně se všemi státy EU zavázala k postupnému snižováni emisí CO2 (Kjótský protokol). Jednou z cest, kromě nezastupitelného důrazu na úspory, je širší využívání obnovitelných zdrojů energie, ke kterým se fotovoltaika jednoznačně řadí.

V návaznosti na odhad energetické produkce navrhovaného FV systému, bylo vypočteno množství ročních ušetřených emisí CO2, které by jinak vznikly při výrobě stejného množství elektrické energie konvenční cestou. K výpočtu roční úspory emisí CO2 byly použity hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 425/2004 Sb. (emisní faktor oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie má pro elektřinu hodnotu 1,17 t CO2/MWh).

Fotovoltaické elektrárny

Konfigurátor

Vytvořte si fotovoltaickou elektrárnu dle vlastních požadavků.

Klíčové komponenty FVE

4 klíčové komponenty fotovoltaické elektrárny – fotovoltaické panely, konstrukce, střídač a bateriové úložiště.

Poptávka na FVE

Zašlete nám Vaše požadavky na fotovoltaickou elektrárnu. Vytvoříme Vám nabídku na míru včetně technického řešení. Naši specialisté se s Vámi spojí a proberou i další možnosti řešení.

Dotace

FVE pro rodinné domy

Dotace

FVE pro bytové domy

Fotovoltaická elektrárna

FVE pro průmyslové a komerční objekty

Údržba FVE

Pozemní FVE

Investujte do fotovoltaické elektrárny

Zašlete nám své požadavky na fotovoltaickou elektrárnu a my pro Vás připravíme nabídku šitou na míru. Naši experti se s Vámi spojí, aby probrali všechny dostupné možnosti a našli to nejlepší řešení právě pro Vás.