Tlumič výfuku

Pro omezení hlučnosti se motorgenerátor doplňuje o tlumič výfuku. Podle požadavku na míru útlumu a rozměry se volí mezi průmyslovým, rezidenčním a kritickým tlumičem.

\
Chlazení motoru

Součástí motoru daného výrobce je i chladič s expanzní nádrží a ventilátorem. Ten je poháněný přímo motorem, nebo vlastním elektropohonem.

\
Retenční vana

K zachycování kapalin slouží retenční vana, která je umístěná ve spodní části rámu pod soustrojím.

\
Motor
Motor

Základním komponentem všech motorgenerátorů je dieselový motor.

\
Ovládací a řídicí panel

Námi dodávané motorgenerátory jsou vybavené ovládacím a řídicím panelem od výrobců Deep Sea Electronics nebo ComAp.

\
Palivová nádrž

Základní objem nádrže motorgenerátorů je navržen pro 8 hodin nepřetržitého provozu.

\
Jistič generátoru

Slouží k zapnutí, zajištění trvalého chodu motoru, vypnutí napájení motoru a zajištění ochrany proti zkratu a přetížení.

\
Kapota

Motorgenerátory se vyrábí v provedení s kapotou i bez ní, případně se umísťují do kontejneru.

\
Alternátor

Pro přeměnu točivé mechanické energie na střídavý elektrický proud se u motorgenerátorů používají čtyřpólové bezkartáčové alternátory.

\
Reteneční vana

K zachycování kapalin slouží retenční vana, která je umístěná ve spodní části rámu pod soustrojím.

\
Palivová nádrž

Základní objem nádrže motorgenerátorů je navržen pro 8 hodin nepřetržitého provozu.

\
Alternátor

Pro přeměnu točivé mechanické energie na střídavý elektrický proud se u motorgenerátorů používají čtyřpólové bezkartáčové alternátory.

\
Motor
Motor

Základním komponentem všech motorgenerátorů je dieselový motor.

\
Chlazení motoru

Součástí motoru daného výrobce je i chladič s expanzní nádrží a ventilátorem. Ten je poháněný přímo motorem, nebo vlastním elektropohonem.

\
Chlazení motoru

Součástí motoru daného výrobce je i chladič s expanzní nádrží a ventilátorem. Ten je poháněný přímo motorem, nebo vlastním elektropohonem.

\
Předehřev motoru

Předehřev bloku motoru zajistí okamžitou možnost využití zátěžového výkonu i při nízkých okolních teplotách.

\

Fotovoltaické panely

\

DC Kabel

\

Distribuční soustava

\

Fotovoltaické panely

\

Střídač

\

Elektroměr

\

Rozvaděč

\

Akumulátor

\