Měření hluku a možnosti odhlučnění motorgenerátoru

Hlavní zdroje hluku motorgenerátorů

Jedním z důležitých parametrů při návrhu a výběru vhodného typu motorgenerátoru je hlučnost. Ta je zásadní zejména při umístění zařízení u budovy či v okolí zastavěných ploch, kde by hluk motorgenerátoru obtěžoval.

Pro vaši představu – generátor bez kapoty a odhlučňovacích prvků je hlasitý asi jako právě přistávající helikoptéra. Po zakrytí do odhlučněné kapoty se míra hluku sníží na úroveň hlasitější konverzace nebo městské dopravy. Přečtěte si, jakými způsoby se hluk generátoru měří a jaké způsoby odhlučňování využívá společnost Silektro v praxi.

Hodnota akustického tlaku

Chcete-li srovnat hlučnost různých typů motorgenerátorů, řiďte se hodnotami akustického tlaku udávaného v decibelech [dB(A)]. Čím bude hodnota akustického tlaku nižší, tím bude motorgenerátor tišší.

Hlučnost se nejčastěji udává ve vzdálenosti 7 metrů od generátoru, alternativně pak ve vzdálenosti 1 metru. Při srovnávání parametrů několika motorgenerátorů si tedy dejte pozor na to, v jaké vzdálenosti byly uvedené hodnoty naměřeny.

Jak se měří úroveň hluku u motorgenerátoru?

Měření akustického tlaku provádí akreditované akustické laboratoře s využitím přesných měřicích přístrojů. Metodika měření hluku se řídí normou ISO 8528-10, která stanovuje počet měřících bodů s ohledem na rozměry soustrojí.

Hluk motorgenerátorů o šířce do 2 metrů se měří v 9 definovaných bodech. Měření u motorgenerátorů o šířce 2 až 4 metry je třeba provádět ve 12 bodech, u největších soustrojí o šířce nad 4 metry (např. generátorů v kontejnerech) se hluk měří v 15 bodech.

Hodnota akustického tlaku, kterou najdete v technických parametrech každého motorgenerátoru, pak představuje logaritmický průměr měření z jednotlivých bodů.

Motorgenerátory mají tři hlavní zdroje hluku

Akustický tlak motorgenerátoru pochází ze tří hlavních zdrojů, a to motoru, výfuku spalin a ventilátoru, který odvádí ochlazovaný vzduch.

Motor vytváří nízkofrekvenční hluk, proudění vzduchu na výstupu pak představuje hluk vysokofrekvenční. Konstrukce jednotlivých součástí soustrojí a jejich odhlučnění má vliv na celkovou úroveň hluku odkrytého motorgenerátoru.

Hlavní zdroje hluku motorgenerátorů

Odhlučnění výfukového výstupu

Pro snížení úrovně hluku výfukového výstupu se používají pružné mezikusy a tlumiče. Pružný mezikus se umísťuje za ústí výfukového potrubí motoru. Slouží k eliminaci přenosu vibrací z motorgenerátoru do kapoty, nebo do prostoru strojovny.

Tlumiče výfuku slouží k útlumu hluku výfukového systému a podle míry útlumu se konstruují ve třech provedeních:

  • Tlumič s průmyslových útlumem 15 dB
  • Tlumič s rezidenčních útlumem 20 až 25 dB
  • Tlumič s kritickým útlumem 35 dB

Při požadavku na velký útlum hluku je možné kombinovat a řadit za sebou i několik tlumičů různého typu. Vždy je však třeba dodržet podmínky dané výrobcem motorgenerátoru, aby nedošlo k omezení jeho výkonu.

Odhlučněné kapoty a kontejnery sníží úroveň hluku

Podle výkonu se motorgenerátory umísťují do odhlučněných kapot, nebo kontejnerů, které mají na snižování hluku zásadní vliv. Kryty jsou vybavené izolačními materiály, které omezují přenos vibrací a šíření hluku do okolního prostoru.

Konstrukce motorgenerátoru zůstává téměř identická jako u řešení bez krytu. Ve většině případů se však mění orientace výdechu, který bývá umístěn na horní straně současně s výstupem výfukových spalin.

Přehled úrovní odhlučněných generátorů:

Úroveň hluku a odhlučněníProvedení motorgenerátoru
57–65 dB(A) v 7 metrechVe standardně odhlučněném krytu JCB (8–220 kVA)
63–68 dB(A) v 7 metrechVe standardně odhlučněném krytu JCB (250–720 kVA)
72–80 dB(A) v 7 metrechV jiné standardně odhlučněné kapotě
75–82 dB(A) v 7 metrechVe standardně odhlučněném kontejneru JCB (700–2500 kVA)
80–85 dB(A) v 7 metrechV jiném standardně odhlučněném kontejneru
105–120 dB(A) v 1 metruMotorgenerátor bez krytu

Specifické požadavky na odhlučnění

Při požadavku na vyšší úroveň odhlučnění navrhujeme nadstandardní řešení na zakázku, které se od běžně dostupných motorgenerátorů liší způsobem provedení. Kapota obsahuje silnější vrstvu izolačních materiálů, a tak je robustní, rozměrnější a těžší.

Kapotu lze prodloužit také o odhlučňovací filtry, a to jak na sání, tak na výdechu. Součástí soustrojí je i speciální řešení tlumiče hluku výfuku, který se umísťuje na střechu odhlučněného krytu. Speciální provedení motorgenerátorů připravíme na míru s výrobcem, nebo zajistíme úpravu přímo na místě instalace podle požadavků zákazníka.

Výběr z realizovaných projektů se speciálním odhlučněním

Ukázka z realizace dodávky motorgenerátoru se speciálním odhlučněním

Chcete vědět více informací o odhlučnění motorgenerátorů a možnostech provedení? Ozvěte se nám, rádi odpovíme na vaše dotazy a představíme ideální řešení s ohledem na vaše požadavky.

Štítky:
Chcete být informováni o novinkách?

Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste s k odběru novinek, informací o školeních a dalších zajímavých informací v oblasti záložních a obnovitelných zdrojů.

Může se vám také líbit