Servis záložních zdrojů UPS

Údržba záložních zdrojů UPS

Pravidelná údržba záložních zdrojů je klíč ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v případě jejich poruch nebo úplného výpadku. Kontrolu a údržbu provádíme podle požadavku a provozních předpisů.

Doporučená údržba UPS

Základní komplexní údržba záložních zdrojů UPS jednou ročně obsahuje kontrolu systému UPS, akumulátorů, kalibrace parametrů a testování UPS. V rámci servisní smlouvy garantujeme dojezd našeho servisního technika na místo do 48 hodin v rámci pracovních dnů.

r

Údržba kritických zařízení

Pokud zálohujete kritická zařízení v nemocnicích, v datových centrech, ve výrobě nebo v jiných klíčových oblastech, doporučujeme využít naši službu rozšířené údržby včetně pohotovostních služeb. Zajistíme Vám veškerý servis tak, aby se zvýšila spolehlivost Vašeho napájení.

Intervaly údržby

Denní / týdenní údržba
Profylaktická prohlídka 1-2x ročně
Servisní a mimořádné údržby

Doporučená údržba UPS

Doporučená údržba

Pro správný chod záložního zdroje UPS je nutné dodržovat následující úkony a provádět je v předem definovaných intervalech:

 • DENNÍ / TÝDENNÍ ÚDRŽBA
  • Denní nebo týdenní doporučená údržba se provádí podle provozního řádu provozovatele záložního zdroje UPS. Její perioda a četnost je specifikována provozním řádem.
 • PROFYLAKTICKÁ PROHLÍDKA
  • Profylaktická prohlídka záložního zdroje UPS se provádí 1-2x ročně servisním technikem. Její perioda a četnost je specifikována provozním řádem.
 • SERVISNÍ ÚDRŽBA
  • Servisní údržba (například výměna částí UPS nebo aktualizace softwaru) se provádí dle doporučení certifikovaného servisního technika.
 • MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
  • Po jakékoliv události, která mohla ovlivnit správný chod záložního zdroje UPS, doporučujeme mimořádnou údržbu (dle provozního řádu).

Kdo zajišťuje údržbu

Jednotlivé činnosti musí být prováděny obsluhou záložního zdroje UPS nebo autorizovanou servisní organizací.

Kvalifikace osob

Záložní zdroj UPS je vyhrazené elektrické zařízení. Jednotlivé činnosti mohou být prováděny zaškolenou obsluhou. Seznam činností s příslušnou kvalifikací:

 • A: Osoba poučená dodavatelem technologie. Může provádět pouze základní úkony, s příslušným oprávněním §4 Vyhlášky
  č. 50/1978 Sb.
 • B: Osoba znalá a samostatná se znalostí činností spojených se záložním zdrojem UPS s příslušným oprávněním §6 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • C: Osoba znalá a samostatná se znalostí činností spojených se záložním zdrojem UPS s příslušným oprávněním §6 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. a autorizovaný výrobce.

Seznam činností
I. Základní kontrola UPS

 1. vizuální kontrola UPS
 2. vizuální kontrola bateriových skříní
 3. kontrola stavu akumulátorů
 4. kontrola stavu hlavního jističe
 5. kontrola stavu vstupních a výstupních kabelů
 6. kontrola stavu komunikačních kabelů
 7. kontrola monitorovacího softwaru
 8. kontrola parametrů UPS
 9. kontrola záznamu událostí v paměti UPS

II. Čištění UPS

 1. čištění zařízení

III. Výměna částí

 1. výměna filtrů*
 2. výměna ventilátorů*
 3. výměna kondenzátorů*
 4. výměna akumulátorů*
 5. výměna jiných částí*

IV. Aktualizace

 1. aktualizace softwaru*
 2. aktualizace firmwaru*
 3. upgrade/downgrade výkonu UPS*

V. Měření

 1. měření kapacity akumulátorů

VI. Kalibrace

 1. kalibrace parametrů UPS

VII. Testování

 1. provedení testu bypass
 2. funkční zkouška

* Výměna jednotlivých částí záložního zdroje UPS a její aktualizace se provádí na základě doporučení certifikovaného servisního technika dle aktuálního požadavku provozovatele.

Pomůžeme Vám!

Poptejte nás na servis UPS

Zašlete nám Vaše požadavky na servis záložního zdroje UPS. Vytvoříme Vám nabídku na míru. Naši specialisté se s Vámi spojí a proberou i další možnosti řešení.

Naše starost o Vaše zařízení

Servis záložních zdrojů UPS

Servis zajišťujeme vlastním servisním týmem podle požadavků zákazníka a doporučení výrobců.

Součástí pravidelného servisu je základní nebo rozšířená údržba a pohotovostní služby na dojezd servisního technika a na opravu záložního zdroje UPS.

Ikona servis Silektro

Údržba záložních zdrojů UPS

Základní komplexní údržba záložních zdrojů UPS jednou ročně obsahuje kontrolu systému UPS, akumulátorů, kalibrace parametrů a testování UPS.

Ikona servis Silektro

Servisní pohotovost

Nemůžete si za žádnou cenu dovolit, aby došlo k většímu výpadku elektrické energie? Pro zvýšení spolehlivosti Vám proto nabízíme servisní pohotovost.

Ikona servis Silektro

Online monitoring

Získejte přístup k důležitým údajům o záložním zdroji UPS. V případě jakýchkoliv událostí pak máte o všem okamžitý přehled.

Servis UPS
Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje UPS

Návrh řešení, dodávky a realizace záložních zdrojů UPS na klíč. Záložní zdroje UPS do 1200 kVA. Technická podpora a nepřetržitý servis. Modulární, průmyslové a speciální UPS.

Motorgenerátory

Návrh řešení, dodávky a realizace dieselových motorgenerátorů na klíč. Modelové řady 8-3500 kVA. Technická podpora a nepřetržitý servis. Pronájem motorgenerátorů.

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaické elektrárny

Návrh řešení, dodávky a realizace fotovoltaických elektráren na na klíč. Klasické a hybridní fotovoltaické elektrárny. Technická podpora a nepřetržitý servis.