Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Typy fotovoltaických elektráren

Fotovoltaické elektrárny lze postavit v režimu připojení do sítě (klasická solární elektrárna) nebo v režimu připojení do sítě v kombinaci s akumulátory (hybridní solární elektrárna) nebo v samostatném režimu (autonomní solární elektrárna).

Solární elektrárna

Klasický typ solární elektrárny zapojené do sítě. Solární elektrárna vyrábí elektrický proud přeměnou sluneční energie. Elektrický proud je spotřebován v objektu a v případě přebytku je solární energie dodávána do distribuční soustavy. Zvolte tento typ elektrárny v případě, že máte během dne, kdy svítí slunce, velkou spotřebu energie.

Hybridní solární elektrárna

Hybridní typ solární elektrárny zapojené do sítě v kombinaci se zapojením akumulátorů. Vyrobená energie ze solární elektrárny je buď spotřebována v objektu nebo jsou nabíjeny akumulátory. V případě, že jsou akumulátory plně nabité, dodává elektrárna energii do distribuční soustavy. V okamžiku, kdy výroba nepokreje spotřebu, je energie nejprve odebírána z akumulátorů a tím dochází ke úspoře elektrické energie.

Autonomní solární elektrárna

Autonomní typ solární elektrárny není zapojen do distribuční soustavy a spotřeba objektu je závislá pouze na této energii. Vyberte tento typ solární elektrárny v případě, že nemáte možnost zapojit Váš objekt k distribuční soustavě.
frame-scrollup