Servis motorgenerátorů

Údržba dieselových motorgenerátorů

Pravidelná údržba motorgenerátorů je klíč ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v případě jejich výpadku. Kontrolu a údržbu provádíme podle požadavku a provozních předpisů.

Doporučená údržba motorgenerátorů

Roční cyklus doporučené údržby

Pro správný chod motorgenerátoru je nutné dodržovat následující úkony a provádět je v předem definovaných intervalech.

Intervaly údržby

Denní / týdenní údržba
Měsíční údržba
Čtvrtletní údržba
Půlroční údržba
Roční údržba
Mimořádná údržba

Doporučená údržba motorgenerátorů

Doporučená údržba

Pro správný chod motorgenerátoru je nutné dodržovat následující úkony a provádět je v předem definovaných intervalech:

 • DENNÍ / TÝDENNÍ ÚDRŽBA
  • Denní nebo týdenní doporučená údržba se provádí podle provozního řádu provozovatele motorgenerátoru. Její perioda a četnost je specifikována provozním řádem.
 • MĚSÍČNÍ ÚDRŽBA
  • Měsíční doporučená údržba se provádí 1x za měsíc ke stanovenému datu, v pravidelném intervalu je nahrazena čtvrtletní, půlroční nebo roční údržbou.
 • ČTVRTLETNÍ ÚDRŽBA
  • Čtvrtletní doporučená údržba se provádí 2x ročně ke stanovenému datu.
 • PŮLROČNÍ ÚDRŽBA
  • Půlroční doporučená údržba se provádí 1x ročně ke stanovenému datu.
 • ROČNÍ ÚDRŽBA
  • Roční doporučená údržba se provádí 1x ročně po 12 měsících od uvedení do provozu a dále pak po 12 měsících od poslední roční údržby motorgenerátoru.
 • MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
  • Po jakékoliv události, která vedla k automatickému zapnutí motorgenerátoru, po bouřkách a jiných událostech, které by mohly ovlivnit správný chod motorgenerátoru, doporučujeme mimořádnou údržbu (dle provozního řádu).

Provozní kniha

Jakýkoliv úkon, který se provádí na motorgenerátoru, včetně vizuální kontroly, se zapisuje do provozní knihy motorgenerátoru, pokud není dáno provozním řádem jinak.

Kvalifikace osob

Jednotlivé činnosti musí být prováděny obsluhou motorgenerátoru nebo servisní organizací.

Kdo zajišťuje údržbu

Motorgenerátor je vyhrazené elektrické zařízení. Jednotlivé činnosti mohou být prováděny zaškolenou obsluhou. Seznam
činností s příslušnou kvalifikací:

 • A: Osoba poučená dodavatelem technologie. Může provádět pouze základní úkony, s příslušným oprávněním §4 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • B: Osoba poučená dodavatelem technologie se znalostí činností spojených s chladicím, výfukovým a palivovým systémem motorgenerátoru a s příslušným oprávněním §4 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • C: Osoba znalá a samostatná se znalostí činností spojených s chladicím, výfukovým a palivovým systémem motorgenerátoru a s příslušným oprávněním §6 Vyhlášky
  č. 50/1978 Sb.

Seznam činností

I.

 1. vizuální kontrola celého soustrojí
 2. vizuální kontrola řídicího systému
 3. kontrola polohy přepínače volby funkce soustrojí
 4. kontrola stavu hlavního jističe
 5. kontrola stavu paliva, popř. doplnění
 6. kontrola stavu oleje, popř. doplnění
 7. kontrola stavu chladicí kapaliny, popř. doplnění
 8. vizuální kontrola volného průchodu vzduchu (sání a výdech chladícího vzduchu)

II.

 1. kontrola stavu startovací baterie
 2. kontrola předehřevu motoru (pokud je instalován)
 3. kontrola vzduchového filtru

III.

 1. vizuální kontrola elektrických kabelů a připojení
 2. vizuální kontrola stavu ventilátoru chladiče motoru
 3. vizuální kontrola výstupu, zavěšení a držáků výfukového potrubí
 4. výměna motorového oleje
 5. výměna olejového filtru
 6. výměna palivového filtru
 7. výměna vzduchového filtru
 8. čištění soustrojí
 9. kontrola stavu elektrolytu a kapacity startovací baterie
 10. kontrola parametrů a konfigurace řídicího systému

IV.

 1. provedení zkušebního startu
 2. vizuální kontrola rozvodů chladící soustavy
 3. vizuální kontrola stavu palivové soustavy
 4. vizuální kontrola těsnosti výfukového potrubí

V.

 1. provedení zápisu do provozní knihy
Provozní kniha motorgenerátorů
Doporučená údržba motorgenerátorů

Provozní kniha

Jakýkoliv úkon, který se provádí na motorgenerátoru, včetně vizuální kontroly, se zapisuje do provozní knihy motorgenerátoru, pokud není dáno provozním řádem jinak.

Pomůžeme Vám!

Poptejte nás na servis motorgenerátoru

Zašlete nám Vaše požadavky na servis dieselového motorgenerátoru. Vytvoříme Vám nabídku na míru. Naši specialisté se s Vámi spojí a proberou i další možnosti řešení.

Naše starost o Vaše zařízení

Servis motorgenerátorů

Pro všechny dodané motorgenerátory zajišťujeme kompletní servis vlastním servisním týmem.

Ikona servis Silektro

Údržba motorgenerátorů

Základní komplexní údržba motorgenerátoru jednou ročně obsahuje kontrolu a výměnu předepsaných médií a dílů.

Ikona servis Silektro

Servisní pohotovost

Nemůžete si za žádnou cenu dovolit, aby došlo k většímu výpadku elektrické energie? Pro zvýšení spolehlivosti Vám proto nabízíme servisní pohotovost.

Ikona servis Silektro

Online monitoring

Získejte přístup k důležitým údajům o motorgenerátoru. V případě jakýchkoliv událostí pak máte o všem okamžitý přehled.

Servis motorgenerátorů
Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje UPS

Návrh řešení, dodávky a realizace záložních zdrojů UPS na klíč. Záložní zdroje UPS do 1200 kVA. Technická podpora a nepřetržitý servis. Modulární, průmyslové a speciální UPS.

Motorgenerátory

Návrh řešení, dodávky a realizace dieselových motorgenerátorů na klíč. Modelové řady 8-3500 kVA. Technická podpora a nepřetržitý servis. Pronájem motorgenerátorů.

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaické elektrárny

Návrh řešení, dodávky a realizace fotovoltaických elektráren na na klíč. Klasické a hybridní fotovoltaické elektrárny. Technická podpora a nepřetržitý servis.