Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

O fotovoltaice

Co ovliňuje výrobu elektrické energie ze solární elektrárny

Produkci elektrické energie je ovlivněna sklonem solárních panelů a jejich orientací. Celková roční výroba je také ovlivněna umístěním solární elektrárny a případným stíněním solárních panelů.

Velikost solární elektrárny

Výkon solární elektrárny je závislý na ploše, která je k dispozici pro umístění solárních panelů.

Výroba elektrické energie ze solární elektrárny

Produkce elektrické energie je závislá na intenzitě slunečního záření a je tedy závislá na lokalitě umístění solární elektrárny.

Způsoby zapojení solárních elektráren

Solární elektrárna může být zapojena jako samostatná výrobna bez vlastní spotřeby nebo do vnitřních rozvodů daného objektu. V současné době, kdy nejsou nové výrobny finančně podporovány, se vyplatí provozovat solární elektrárnu tam, kde je zajištěn velký odběr vyrobené elektrické energie v rámci daného objektu. Výhodné je provozovat solární elektrárnu na rodinných domech, průmyslových, komerčních a zemědělských objektech.
frame-scrollup