Řízené dobíjení s technologií ABM: Jak funguje a proč zvýší životnost baterií UPS zdroje až o 50 %

Řízené dobíjení ABM

Základním stavebním kamenem všech UPS záložních zdrojů jsou baterie. Současně patří k nejnákladnějším prvkům celého systému, a tak je důležité prodloužit jejich životnost na maximum. Čím delší dobu vám baterie vydrží v dobré kondici, tím nižší celkové náklady budete muset vynaložit na provoz a údržbu. Zásadním faktorem ovlivňujícím životnost akumulátorů je způsob dobíjení. Pojďme se zaměřit na to, v čem spočívá princip šetrného řízeného dobíjení a jaké jsou jeho přednosti.

Dobíjení trvalým udržovacím proudem je nevyhovující

Nejjednodušším způsobem dobíjení akumulátorů je trvalé připojení ke zdroji. Označuje se jako dobíjení trvalým udržovacím proudem a najdete jej jen u nejméně výkonných, případně nejlevnějších záložních zdrojů. Bohužel, tento postup dobíjení zásadním způsobem zhoršuje chemický stav článků. Trvalý proud způsobuje vysychání elektrolytu a vyvolává korozi elektrod. Bateriím pak nejvíce škodí v pohotovostním režimu. Životnost baterií dobíjených udržovacím proudem je až o 50 % kratší než při využití sofistikovanějších způsobů.

O šetrné dobíjení baterií se postará mikroprocesor

Protože způsob dobíjení patří mezi nejvýraznější faktory ovlivňující životnost baterií, hledali výrobci UPS zdrojů cesty, jak je dobíjet co nejšetrněji, a přesto efektivně. Uznávaný výrobce UPS zdrojů EATON přišel už před více než 20 lety s technologií řízeného dobíjení ABM (Advanced Battery Management), která stále patří k patentovanému systému vyšší kategorie. Srdcem systému je mikroprocesor, který provádí soustavný monitoring stavu baterií a řídí dobíjení ve třech fázích:

Řízené dobíjení ABM - 3 fáze

Nabíjení

V první fázi dochází k rychlému nabití akumulátorů konstantním proudem. Během krátké doby se baterie dobijí na téměř plnou kapacitu.

Udržování

Poté, co mikroprocesor vyhodnotí baterie jako téměř nabité, spustí udržovací fází. Během konstantního udržovacího nabíjení (při napětí 2,3 voltů na článek) se baterie dobijí na maximální kapacitu. Doba udržovacího nabíjení trvá přibližně 48 hodin. Protože je dobíjení pozvolné, nedochází k přebití baterií.

Klidový režim

Jakmile se baterie nabijí do plné kapacity, systém dobíjení se vypne. K opětovnému zapnutí dobíjecího systému dojde až ve chvíli, kdy nastane pokles napětí. Díky ABM technologii společnosti EATON se nabíjení zapne průměrně jen na několik minut za den. Řízený třífázový způsob dobíjení zabraňuje přebití baterií a současně eliminuje riziko přehřátí, ke kterému může dojít při nepřetržitém nabíjení udržovacím proudem.

Pokročilý monitoring stavu baterií

Technologie ABM, která se využívá u UPS záložních zdrojů EATON, přináší kromě šetrného třífázového dobíjení i pokročilý monitoring stavu baterií. Na rozdíl od mnoha konkurenčních výrobků totiž na končící efektivní životnost akumulátoru upozorní v předstihu 60 dnů. Díky tomu získáte dostatek času na zajištění náhradních baterií a smluvení servisu UPS zdroje, aniž by došlo k jeho vyřazení z provozu.

Jak je možné, že ABM technologie dokáže konec životnosti určit s takovým předstihem? Mikroprocesor totiž pravidelně iniciuje krátké vybíjecí cykly, během kterých propočítá vnitřní impedanci a porovná ji s ideálními hodnotami. Navíc po každém nabíjecím cyklu kontroluje napětí článku a během výpadku měří i skutečnou kapacitu baterie.

Na základě srovnání většího počtu referenčních hodnot je mikroprocesor schopný vyhodnotit stav baterie velmi spolehlivě. UPS zdroje bez pokročilého systému monitoringu sledují jen hodnoty výstupního napětí, nikoliv kapacitu. Proto nedokážou odhadnout blížící se konec životnosti a na závadu upozorní až ve chvíli, kdy k ní skutečně dojde. Uživatel pak nemá čas připravit se na údržbu s předstihem a často je donucen vyřadit na několik dnů celý systém z provozu. To se u zdrojů EATON s ABM technologií nestane.

Řízené dobíjení najdete u UPS zdrojů různého výkonu

Technologie ABM pro řízené dobíjení a pokročilý monitoring není jen výsadou větších UPS záložních zdrojů. Výrobce EATON uplatňuje tuto technologii běžně u zdrojů o výkonu od 1 do 160 kVA, a to už více než 20 let. V posledních deseti letech pak implementuje chytré dobíjecí systémy i do extrémně výkonných zdrojů, a to až do výkonu 1100 kVA. Spolehlivé, efektivní a šetrné dobíjení baterií, které prodlužuje jejich životnost, je tak dostupné všem uživatelům UPS záložních zdrojů.

Řízené dobíjení ABM - srovnání

Máte dotazy týkající se řízeného dobíjení baterií či jiných technologií, které se u UPS záložních zdrojů využívají? Ozvěte se nám, rádi vám vše vysvětlíme a poradíme s návrhem nejvhodnějšího řešení. Kromě dodávky zajistíme servis i údržbu vašich zdrojů. Žádný výpadek proudu vás už nezaskočí.

Chcete být informováni o novinkách?

Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste s k odběru novinek, informací o školeních a dalších zajímavých informací v oblasti záložních a obnovitelných zdrojů.

Může se vám také líbit