Co všechno ovlivňuje životnost baterií záložního zdroje UPS?

Údržba záložního zdroje UPS

Žádná baterie nevydrží věčně. To samozřejmě platí i pro záložní zdroje UPS, u kterých je musíte jednou za čas vyměnit. Na životnost baterií záložního zdroje UPS má přímý vliv řada faktorů od teploty po způsob dobíjení. Správným používáním, pravidelnou údržbou a zajištěním vhodných provozních podmínek vytěžíte z baterií svých záložních zdrojů UPS maximum. Přečtěte si, co vše má na jejich životnost vliv.

Životnost daná výrobcem vs. realita

Elektrochemické zdroje energie mají jedinečnou schopnost uchovávat a následně dodávat elektrickou energii. Jenže u baterií se vlivem chemických procesů tato schopnost snižuje, což se projeví poklesem jejich kapacity.

Jde o přirozenou vlastnost, kvůli které mají omezenou životaschopnost naprosto všechny typy akumulátorů. Proto výrobce udává u svých zdrojů životnost, která může být podle použitých materiálů a technologií 5, 7, 10, či až 12 let. V praxi je potřeba baterie vyměnit dříve než na hranici udávané životnosti. Výrobce totiž počítá s téměř laboratorními podmínkami, kterých se v reálném provozu dosahuje těžce. Čím lepší podmínky pro provoz baterií záložních zdrojů UPS zajistíte, tím více se přiblížíte k udávané životnosti.

Okolní teplota má na životnost zásadní vliv

Zatímco s přirozenými chemickými procesy v bateriích nic nezmůžeme, okolní teplotu akumulátorů UPS zdrojů ovlivníme relativně snadno. Právě ta má na životnost a kapacitu velký vliv. Výrobce udává hodnotu kapacity akumulátoru při teplotě 25 °C. Pokud byste například skladovali baterie v prostředí s průměrnou roční teplotou okolí přesahující 33 °C, snížila by se jejich životnost o 50 %. S každým dalším navýšením teploty o 8 °C se životnost sníží na polovinu.

Při návrhu systému záložních zdrojů UPS věnujte pozornost správnému výběru umístění. Záložní zdroje mají zpravidla své místo v technologické místnosti vybavené klimatizací. Výkon klimatizačního systému se odvíjí od tepelných ztrát UPS. Ojediněle je možné použít řešení v podobě tzv. vzdálených baterií. V takovém případě se výkonové části instalují do jedné místnosti, baterie pak do druhé místnosti vybavené klimatizací. Ozvěte se nám, s návrhem vhodného řešení vám pomůžeme.

Baterie mají omezený počet nabíjecích a vybíjecích cyklů

Akumulátory

Když dojde k výpadku proudu, přichází na řadu záložní zdroj UPS. Předvede se v plné síle a využije uchovanou energii. Ve chvíli, kdy se napájení ze sítě znovu obnoví, začne se záložní zdroj dobíjet. Jedná se o proces označovaný jako cyklus vybíjení a nabíjení. S každým vybitím baterie se však její kapacita sníží, a tak ji už nikdy znovu nenabijete na 100 % jmenovité kapacity. Po určitém počtu (průměrně 500) nabíjecích a vybíjecích cyklů článek selže a výměna baterie bude nezbytná.

U malých zdrojů zvládnete výměnu baterie sami

Zdroj UPS si žádá pravidelnou údržbu, která vede ke spolehlivosti a prodloužení životnosti záložního systému. Nenechte se zmást – i když se baterie označují jako bezúdržbové, přesto si žádají periodické preventivní kontroly a včasné odhalení selhávajících článků. Tzv. bezúdržbovost se vztahuje k tomu, že baterie nevyžadují doplňování elektrolytu.

V případě malých záložních zdrojů s jednou až čtyřmi bateriemi umožňují výrobci uživatelskou výměnu. U těchto malých zdrojů se pak odborná údržba neprovádí, uživatel jen sleduje parametry přes displej UPS nebo software. Ten je ke všem záložním zdrojům UPS EATON zdarma.

Jinak je tomu u UPS s vyšším výkonem, kde se nachází větší počet baterií v sériovém či sérioparalelním zapojení. U těchto systémů se doporučuje provádění údržby a výměny odborným servisem. Mezi činnosti periodické údržby patří kontrola spojů či měření parametrů (napětí, kapacity, vnitřního odporu) každé baterie. Servisní technik vymění v sérii baterie, které nesplňují stanovené limity.

Technologie řízeného dobíjení šetří baterie

Životnost baterií UPS záložních zdrojů do značné míry ovlivňuje také způsob dobíjení. Dříve využívaná metoda udržovacího dobíjení trvalým proudem zhoršuje vnitřní chemický stav článků – vyvolává korozi elektrod a vysychání elektrolytu. Proto se dnes využívají sofistikovanější způsoby tzv. řízeného dobíjení. Příkladem je ABM technologie výrobce EATON, která zabraňuje zbytečnému přebíjení baterií, a tedy i nadměrnému opotřebování.

ABM technologie také optimalizuje dobu dobíjení, což je výhodné v případě několika po sobě následujících výpadků napájení krátkého trvání. Předností systému je monitoring stavu baterie, díky kterému budete informování o končící životnosti akumulátoru v předstihu až 60 dnů.

S přirozenými chemickými procesy snižujícími kapacitu baterií se musíme smířit. Zajištěním vhodných provozních podmínek, pravidelnou údržbou a využitím sofistikovaného způsobu dobíjení však využijeme jejich potenciál na maximum.

Chcete být informováni o novinkách?

Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste s k odběru novinek, informací o školeních a dalších zajímavých informací v oblasti záložních a obnovitelných zdrojů.

Může se vám také líbit