Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Servis motorgenerátorů

Servisní balíčky pro motorgenerátory podle Vašich požadavků

Servis motorgenerátorů, basic, plus, premiumBalíčky servisní péče pro motorgenerátory obsahují nejpodstatnější servisní úkony k zajištění spolehlivého chodu Vašeho zálohova­cího nebo napájecího zařízení.

Servisní prohlídkou a údržbou proaktivně předcházíme možným poruchovým stavům zařízení a tím šetříme Vaše náklady na generální opravy.

Podle výběru servisního balíčku jsem ihned připraveni na servisní zásah. Volba reakční doby určuje stupeň naléhavosti a obnovení provozuschopnosti.

Reakční dobu na pohotovostní zásah je možné stanovit individuálně podle Vašich potřeb.

SERVISNÍ BALÍČKY

BASIC PLUS PREMIUM

Profylaktické prohlídky
(roční, půlroční, čtvrtletní, měsíční)

x x x

Provozní náhradní díly
palivové, olejové a vzduchové filtry, oleje, atd.

x x x
Ekologická likvidace provozních náplní a spotřebního materiálu x x x

Hot-line asistence

x x x

Pohotovostní režim

  x x

Pohotovostní režim včetně opravy

    x

 

 

Servis motorgenerátorů

Seznam činností při pravidelné předepsané údržbě motorgenerátorů

Měsíční předepsaná údržba

 • kontrola hladiny oleje, paliva a chladící kapaliny
 • kontrola hladiny elektrolytu ve spouštěcí baterii
 • vizuální kontrola celého soustrojí
 • kontrola polohy přepínače volby funkce soustrojí a hlavního jističe
 • provedení zkušebního startu
 • 15 minut testovacího provozu
 • kontrola volného průchodu vzduchu
 • vizuální kontrola provozuschopnosti a signalizace
 • vizuální kontrola těsnosti výfukového potrubí

Čtvrtletní předepsaná údržba

 • kontrola chladící kapaliny a doplnění
 • kontrola silových kabelů a přípojek
 • kontrola vzduchového filtru
 • kontrola stavu vlnovce potrubí výfuku
 • kontrola stavu nabití startovací baterie
 • kontrola provozuschopnosti nabíječe akumulátoru
 • provedení zkušebního startu

Půlroční předepsaná údržba

včetně kontroly a výměny předepsaných médií a dílů

 • kontrola mazací, palivové a chladicí soustavy
 • kontrola celkového stavu potrubí a armatur chladiče, palivové soustavy
 • kontrola elektrických kabelů a propojek MG
 • kontrola systému filtrace vzduchu a výfukového potrubí
 • vypuštění zkondenzované vody z palivového filtru
 • kontrola chladící kapaliny (doplnění)
 • kontrola silových kabelů a přípojek
 • kontrola vzduchového filtru
 • kontrola stavu vlnovce potrubí výfuku
 • kontrola stavu nabití startovací baterie
 • kontrola provozuschopnosti nabíječe akumulátoru
 • provedení zkušebního startu

Roční předepsaná údržba

včetně kontroly a výměny předepsaných médií a dílů

 • výměna motorového oleje
 • výměna olejového filtru
 • výměna palivového filtru
 • výměna vzduchového filtru
 • kontrola stavu větráku motoru
 • kontrola výstupu, zavěšení a držáků výfukového potrubí
 • čištění soustrojí
 • kontrola hlavního jističe soustrojí
 • kontrola palivového systému
 • kontrola chladící kapaliny (doplnění)
 • kontrola silových kabelů a přípojek
 • kontrola stavu vlnovce potrubí výfuku
 • kontrola stavu nabití startovací baterie
 • kontrola provozuschopnosti nabíječe akumulátoru
 • kontrola celkového stavu potrubí a armatur chladiče, palivové soustavy
 • kontrola elektrických kabelů a propojek DA
 • vypuštění zkondenzované vody z palivového filtru
 • provedení zkušebního startu

 

frame-scrollup