Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Servis záložních zdrojů UPS

Servisní balíčky pro záložní zdroje UPS podle Vašich požadavků

Balíčky servisní péče pro záložní zdroje UPS obsahují nejpodstatnější servisní úkony k zajištění spolehlivého chodu Vašeho zálohova­cího zařízení.

Servisní prohlídkou a údržbou proaktivně předcházíme možným poruchovým stavům zařízení a tím šetříme Vaše náklady na generální opravy.

Podle výběru servisního balíčku jsem ihned připraveni na servisní zásah. Volba reakční doby určuje stupeň naléhavosti a obnovení provozuschopnosti.

Reakční dobu na pohotovostní zásah je možné stanovit individuálně podle Vašich potřeb.

SERVISNÍ BALÍČKY

BASIC PLUS PREMIUM

Preventivní prohlídky

x x x

Kontrola funkce a údržba akumulátorů

x x x

Technická podpora

x x x

Hot-line asistence

x x x

Pohotovostní režim

  x x

Pohotovostní režim včetně opravy a náhradních dílů

    x

Specifikace servisních prohlídek záložních zdrojů UPS

Terénní servisní pracovník

 • Naši terénní servisní pracovníci jsou důkladně vyškoleni v oblasti všeobecně uznávaných bezpečnostních postupů a elektrických standardů i našich vlastních směrnic, takže mohou zákazníkům nabídnout nejvyšší úroveň služeb, jakou lze v dnešní době získat.

 Čištění systému

 • Odstraňování prachu a nečistot nahromaděných při běžném provozu v součástech systému prodlouží životnost hardwaru.

Kontrola funkce UPS

 • V rámci každé preventivní údržby provedou certifikovaní servisní technici testy za účelem ověření, zda systém pracuje správně ve všech provozních režimech a předejdou tak potížím ještě před jejich vznikem.
 • Je provedena kontrola funkce usměrňovače, invertoru, ovládání, displeje, dobíjení a dalších obvodů.
 • Je provedeno měření všech důležitých veličin v rámci funkce UPS a jejich záznam do protokolu.
 • Je provedena kontrola stavu chlazení, kontaktů, ventilátorů a jejich případná údržba (vyčištění, výměna).

 Kontrola funkce a údržba akumulátorů

 • Pro správnou funkci UPS je velmi důležitý stav akumulátorů.
 • Je provedena vizuální kontrola stavu baterií.
 • Je provedeno kontrola kontaktů baterií, které jsou případně ošetřeny (zbavení oxidace, namazání ochrannou silikonovou pastou).
 • Je provedena kontrola kabeláže baterií a kontrola jisticích prvků bateriových bloků.
 • Je provedeno měření jednotlivých baterií pro získání přehledu o jejich případných anomáliích.
 • Je provedena vybíjecí zkouška baterií, při které jsou sledovány dané veličiny pro vyhodnocení stavu a kapacity baterií.

Výsledný protokol

 • Poskytuje podrobnou zprávu o provedené práci včetně doporučení pro servis zajišťující optimální výkon.  V protokolu o provedení pravidelné údržby jsou zaznamenány důležité naměřené údaje.

Vzdálený dohled a servis FORS

 • FORS (Full On-line Remote Service) – úplný vzdálený servisní monitoring záložních systémů.
 • Vaše UPS jsou prostřednictvím síťového rozhraní sledována servisním střediskem.
 • Servisní technici obdrží okamžité zprávy o případných problémech záložního systému a jsou připraveni ihned reagovat.
frame-scrollup