Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Záložní zdroje - UPS

Topologie

Která se nejlépe hodí?

Různé topologie UPS poskytují různé úrovně ochrany napájení. rozhodnutí o tom, která z nich bude nejlépe splňovat požadavky zákazníka, závisí na mnoha okolnostech, včetně požadované úrovně spolehlivosti a dostupnosti, typu zařízení a aplikacích, které bude UPS chránit, a prostředí, ve kterém bude UPS instalována. Ačkoli všechny tři níže popsané nejběžnější topologie splňují požadavky kladené IT zařízeními na vstupní napájení, podstatně se liší tím, jak fungují, i tím, jak často, jak dlouho a s jakými nároky využívají baterie.


Pasivní topologie (off-line) 

Používá se pro ochranu Pc před výpadky napájení, poklesem napětí a před napěťovými špičkami. V normálním režimu činnosti poskytuje UPS  aplikacím napájení přímo z elektro-rozvodné sítě, sice filtrované, ale bez aktivní konverze. Baterie se přitom z elektrorozvodné sítě dobíjí. V případě přerušení napájení, nebo jeho kolísání poskytne UPS stabilní napájení z baterie. Tato topologie je levná a poskytuje dostatečnou ochranu pro kancelářské prostředí. Pasivní standby topologie je nevhodná pro případy, kdy má napájení z elektrorozvodné sítě nízkou kvalitu (např. v blízkosti průmyslových objektů), nebo u něj dochází k častému přerušení.

Chrání Vaše zařízení před: 

Výpadkem napájení   

Poklesem napětí        

Napěťovou špičkou    

 

Off-line UPS


Interaktivní topologie (line-interactive)

Používá se k ochraně napájení podnikových sítí a IT aplikací před výpadky napájení, poklesem napětí, napěťovými špičkami, podpětím a přepětím. V normálním režimu činnosti je UPS řízena mikroprocesorem, který monitoruje napětí na přívodu a reaguje na jeho kolísání. Obvod napěťové kompenzace je schopen zvyšovat, nebo snižovat napájecí napětí tak, aby toto kolísání vyrovnal. Hlavní výhodou interaktivní topologie je, že tuto kompenzaci podpětí a přepětí umožňuje bez nutnosti použít baterie.

Chrání Vaše zařízení před:

Výpadkem napájení   

Poklesem napětí        

Napěťovou špičkou    

Podpětím                     

Přepětím                      

 

Line-interactive UPS


Topologie s dvojitou konverzí (on-line)

Je základním konstrukčním řešením UPS určených pro nepřetržitou ochranu napájení klíčových zařízení před všemi devíti obecnými problémy napájení z elektro-rozvodné sítě. Tato topologie zabezpečuje konzistentní kvalitu napájení bez ohledu na kolísání vstupu z elektro-rozvodné sítě. Výstupní napětí je plně generováno konverzí z Ac na Dc následovanou opačnou konverzí z Dc na Ac, takže je vytvořen „nový” napájecí zdroj bez jakéhokoli elektrického rušení. UPS s dvojitou konverzí mohou být použity pro napájení jakéhokoli typu zařízení, protože při přepnutí na napájení z baterie nedochází k žádným přechodovým jevům.

Chrání Vaše zařízení před:

Výpadkem napájení               

Poklesem napětí                    

Napěťovou špičkou                

Podpětím                                 

Přepětím                                  

Rušením na přívodu               

Změnou kmitoču                    

Přechodovými jevy                 

Harmonickým zkreslením     

 

On-line UPS


 

Modelové řady

Off-line UPS

 Vhodná pro PC, pracovní stanice i domácí multimédia

Moderní řešení nabízející plnou ochranu domácích počítačů a zařízení domácích digitálních multimediálních aplikací. Nabízí pro domácí a kancelářskou výpočetní techniku dostupnou a spolehlivou ochranu před nejčastějšími problémy s kvalitou napájení. S typickou dobou zálohování od jednotek minut až po půl hodiny.

Nabídka produktů Off-line UPS

 

Vlastnosti UPS řady 3:

 • Kombinované provedení (2 v 1) pro rozsáhlou řadu modelů UPS - provedení věžové nebo stojanové ve standardu
 • Uživatelsky vyměnitelné baterie (postup uvedený v manuálech UPS)
 • Součástí dodávky každého modelu jsou vstupní, výstupní a komunikační kabely
 • Software na CD s online podporou, pro ochranu dat a řízený shutdown PC - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

 

Chrání Vaše zařízení před:

Výpadkem napájení    

Poklesem napětí          

Napěťovou špičkou     

 

Line-interactive UPS

Vhodná pro PC, pracovní stanice i domácí multimédia ale i pro datové sítě a servery

Pracují v interaktivním režimu a poskytují cenově dostupné záložní napájení a napěťovou stabilizaci napájení pro malé a střední podnikání využívající pracovní stanice, pro stolní PC, pro telefonní zařízení a pro POS aplikace.Stejně tak UPS řady 5 mohou poskytovat zálohování pro stojanové servery, systémy datových úložišť a síťová zařízení. Typické doby zálohování jsou od desítek minut až po několik hodin, podle modelu a velikosti zatížení. UPS řady 5 jsou vyráběny v mnoha provedeních, což je činí vhodnými k použití v různých aplikacích.

Nabídka produktů Line-interactive UPS

 

Vlastnosti UPS řady 5:

 • Uživatelsky vyměnitelné baterie (postup uvedený v manuálech UPS)
 • Široká tolerance vstupního napětí:  -20% +20% jmenovitého napětí
 • Korekce účiníku – PFC (Power Factor Correction)  
 • Kombinované provedení (2 v 1) pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - provedení věžové nebo stojanové ve standardu
 • Rozšiřitelná doba zálohování pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - Externí bateriové moduly a bateriové skříně
 • Široká škála komunikačního příslušenství (SNMP adaptéry, reléové karty, karty ModBus…)
 • Řízené dobíjení baterií pro zvýšenou životnost baterií - ABM (Advanced Battery Management)
 • Monitoring UPS bez softwaru (pomocí SNMP adaptéru)
 • Monitoring UPS - široká škála softwaru s online podporou - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

  

Chrání Vaše zařízení před:

Výpadkem napájení     

Poklesem napětí           

Napěťovou špičkou      

Podpětím                       

Přepětím                        

 

On-line UPS - jednofázové

Vhodná pro datové sítě a servery do 30 kVA

UPS řady 9 poskytují napájení s kvalitou online a odstupňované doby zálohování pro servery, hlasové a datové sítě, datová úložiště a další IT zařízení. Účinnost UPS dosahuje 95% v režimu online dvojité konverze a v režimu s vysokou účinností až 98%.

Nabídka produktů On-line UPS

Vlastnosti UPS řady 9:

 • Široká tolerance vstupního napětí:  -20% +20% jmenovitého napětí
 • Korekce účiníku – PFC (Power Factor Correction)  
 • Kombinované provedení (2 v 1) pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - provedení věžové nebo stojanové ve standardu
 • Rozšiřitelná doba zálohování pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - Externí bateriové moduly a bateriové skříně
 • Kapacitně redundantní zapojení N+1 u modelů UPS 9155 a MX (této skupiny UPS)
 • Široká škála komunikačního příslušenství (SNMP adaptéry, reléové karty, karty ModBus…)
 • Řízené dobíjení baterií pro zvýšenou životnost baterií - ABM (Advanced Battery Management)
 • Monitoring UPS bez softwaru (pomocí SNMP adaptéru)
 • Monitoring UPS - široká škála softwaru s online podporou - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

 

Chrání Vaše zařízení před:

Výpadkem napájení               

Poklesem napětí                    

Napěťovou špičkou                

Podpětím                                 

Přepětím                                  

Rušením na přívodu               

Změnou kmitoču                    

Přechodovými jevy                 

Harmonickým zkreslením     

 

On-line UPS - třífázové

Vhodná pro zálohování datových center a budov

UPS řady 9 poskytují napájení s kvalitou online a odstupňované doby zálohování pro IT, elektrotechnickou infrastrukturu, nebo jiné klíčové systémy v korporátním, zdravotnickém, bankovním a průmyslovém prostředí.

Nabídka produktů On-line UPS

 

Vlastnosti třífázových UPS řady 9:

 • Široká tolerance vstupního napětí: -20% +20% jmenovitého napětí
 • Rozšiřitelná doba zálohování - Externí bateriové moduly a bateriové skříně
 • Vysoká spolehlivost – redundantní komponenty UPS
 • Korekce účiníku – PFC (Power Factor Correction)  
 • Široká škála komunikačního příslušenství (SNMP adaptéry, reléové karty, karty ModBus…)
 • Kapacitně redundantní zapojení - N+1 – HotSync®
 • Řízené dobíjení baterií pro zvýšenou životnost baterií - ABM (Advanced Battery Management)
 • Monitoring UPS bez softwaru (pomocí SNMP adaptéru)
 • Monitoring UPS - široká škála softwaru s online podporou - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

 

Chrání Vaše zařízení před:

Výpadkem napájení               

Poklesem napětí                    

Napěťovou špičkou                

Podpětím                                 

Přepětím                                  

Rušením na přívodu               

Změnou kmitoču                    

Přechodovými jevy                 

Harmonickým zkreslením     

 

Systém úspory energie – Energy Saves System (ESS) 

Moderní Eaton technologie ESS umožňuje, aby UPS dosáhla špičkové energetické účinnosti 99%. Principem je, že pokud je vstupní napětí a kmitočet v přijatelných mezích, přivádí je UPS přímo na zátěž. Rychlé detekční algoritmy ESS přitom nepřetržitě monitorují kvalitu vstupního napájení. Pokud dojde k překročení stanovených limitů, spustí ESS okamžitě výkonové konvertory, takže přechod na režim dvojité konverze, kdy výstupní napětí a kmitočet jsou plně závislé na vstupním napětí a kmitočtu (VFI) se uskuteční v intervalu kratším, než 2 ms. Systém ESS je k dispozici u UPS Eaton 9395 a 9390.

 

Více

UPS Eaton se systémem Energy Saver má tři konfigurovatelné provozní režimy:

 • Ve standardním režimu dvojité konverze funguje jako normální UPS, napájející zátěž přes invertory.
 • V režimu „Energy Saver” jsou invertory v pohotovostním stavu a elektronický přepínač bypassu umožňuje, aby UPS napájela zátěž přímo.
 • V režimu „High Alert” přepne UPS podle potřeby automaticky z režimu ESS na režim dvojité konverze i v případě vícenásobných opakovaných poruch na napájecím přívodu z elektrorozvodné sítě v tomto režimu zůstává po předem stanovenou dobu (standardně 1 hodina), dokud není návrat do ESS bezpečný.

UPS hladce přepíná podle potřeby mezi jednotlivými provozními režimy. To je možné pouze u beztransformátorových topologií.

Systém Energy Saver je k dispozici pro všechny UPS řady Eaton 9390 a 9395 včetně:

 • samostatných jednotlivých UPS
 • paralelních systémů

Funkci ESS lze dodatečně implementovat do všech stávajících instalací formou upgradu.

 

Systém řízení aktivních modulů - Variable Module Management Systém (VMMS) 

UPS systémy jsou jen zřídka zatíženy na plný výkon. Nižší úroveň zatížení je spíše pravidlem, než výjimkou. Při zatížení nižším, než 40% jmenovitého, klesá energetická účinnost UPS a tím roste celková spotřeba systému. Řešením je technologie VMMS (použitá u UPS Eato 9395), zvyšující účinnost UPS při nižším zatížení. Pomocí VMMS UPS rozhoduje, které své vnitřní moduly uvede do režimu chodu naprázdno. Zbývající aktivní moduly pak napájejí zátěž s vyšší účinností. Pokud dojde ke zvýšení zatížení a je třeba aktivovat další moduly, systém na ně okamžitě zvýšené zatížení převede. Technologie VMMS se uplatní u jedné UPS o více výkonových modulech, tak u systémů s paralelně zapojenými UPS.

Systém VMMS optimalizuje využití jednotlivých modulů zdroje nepřerušeného napájení (UPM) s cílem dosáhnout v režimu dvojité konverze vyšší energetickou účinnost. U aktivních modulů UPM dojde k procentuálnímu zvýšení zatížení, nevyužívané moduly jsou přepnuty do pohotovostního režimu. K přepínání systémem VMMS dochází na základě vyhodnocení hraniční hodnoty zatížení UPM - standardně 80% a konkrétní systémové konfigurace (požadavky na redundanci). Výsledkem je dosažení maximálních energetických úspor.

 

Více

Zákazníci se mohou rozhodnout, jakou konfiguraci svého systému zvolí, stanovit počet redundantních UPM a určit maximální procentuální zatížení UPM v režimu VMMS, před jejímž dosažením jsou ostatní UPM přepnuty do pohotovostního režimu.

Systém VMMS lze použít u všech multimodulárních UPS 9395:

 • Samostatné jednotky 9395 od 550 kVA do 1100 kVA
 • Distribuované paralelní systémy (Xx550, Xx825, Xx1100)
 • SBM systém

Funkcí VMMS lze též dovybavit stávající instalace:

 • Systém VMMS zachovává redundanci a dosahuje vyšší účinnosti díky inteligentnímu řízení úrovně zatížení jednotlivých UPM
 • Počet redundantních UPM lze volit (N+0, N+1, N+2, N+X)
 • UPM v pohotovostním režimu mohou být použity jako redundantní (N+0)

 

HotSync® - systém pro paralelní zapojení UPS

Technologie Powerware Hot Sync® je patentovaný systém pro paralelní chod UPS

Patentovaná Hot Sync® technologie paralelního sdílení zátěže zajišťuje maximální dostupnost systému vyloučením rizika nejslabšího článku ve spolehlivostním modelu konfigurace. Hot Sync je založena na paralelním řazení, při kterém dvě nebo více UPS sdílí tutéž zátěž. Pokud dojde k poruše jedné z UPS, ostatní převezmou její zátěž, porušená jednotka je izolována a napájení zátěže elektrickým proudem bez přerušení pokračuje. Technologie je jedinečná v tom, že jednotky UPS pracují zcela nezávisle. Pro sfázování jejich výstupů na úrovni celého systému není třeba žádné komunikační propojení. Technologie je k dispozici pro všechny třífázové UPS.

 

 

Více

 • Tato technologie dovoluje, aby vícemodulová konfigurace UPS pracovala v paralelním zapojení, bez nutnosti komunikace mezi moduly. Takové uspořádání zabraňuje vzniku poruch, které jsou typické pro tradiční paralelní zapojení UPS.
 • Hot Sync® umožňuje kapacitní, redundantní nebo kombinované uspořádání UPS  a dovoluje paralelní instalaci typu N+X až čtyř UPS, při kterém UPS moduly mezi sebou sdílí kritickou zátěž.
 • Pokud se v kterémkoli modulu objeví jakákoli porucha, zůstává kritická zátěž na 100% chráněna pomocí UPS. Interní diagnostika totiž okamžitě odpojí UPS, která je v poruše od přípojnice kritické zátěže a zbylé UPS moduly převezmou plně její zatížení.

Technologie HotSync umožňuje vykonávat jednotlivě plnou údržbu na redundantních UPS modulech, aniž by bylo nutné používat externí údržbový přepínač bypassu. Napájení kritické zátěže není třeba odpojovat. Je možná plánovaná i neplánovaná údržba, při které zůstává zátěž nepřerušeně napájena čistým upraveným napětím v kvalitě poskytované UPS.

Přesně rovnoměrné rozdělení zatížení mezi jednotlivé moduly je nejdůležitější podmínkou určující celkovou kvalitu a spolehlivost UPS systému ať již má paralelní konfiguraci z důvodu vyššího výkonu nebo redundance. Pomocí technologie HotSync je tohoto cíle dosaženo bez nutnosti vytvářet další komunikační spojení mezi jednotlivými moduly UPS. Při přidávání dalších paralelních modulů do sestavy tak nevzniká nejslabší článek řetězce spolehlivostního modelu, jehož vyřazení by způsobilo celkový výpadek sestavy. Z provozního a také ekonomického hlediska se dosažené „téměř dokonalé“ spolehlivostní řešení projeví dlouhodobě zřetelnými úsporami. Každý výpadek je totiž nákladný a může mít nepředvídatelné následky.

Způsoby montáže UPS

UPS se používají v řadě různých aplikací - od stolních počítačů až po rozsáhlá datová centra. Je proto třeba mít k dispozici širokou nabídku řešení a způsobů montáže.

Samostatně stojící UPS 

a. UPS Eaton Ellipse se hodí jakna vrchní desku stolu, tak pod něj

b. UPS Eaton 9130 v provedení tower se hodí jak na pracovní stůl, tak do datového rozváděče


UPS pro montáž na stěnu

UPS Eaton 5115 v provedení do stojanu se dodává i s příslušenstvím pro montáž na stěnu


UPS pro montáž do stojanu (racku)

UPS Eaton 9130 pro montáž do racku zaujímá pouze dva výškové moduly (2U). Hodí se jak pro dvoubodové, tak čtyřbodové (vepředu i vzadu) uchycení


Kombinované provedení UPS (tower/rack)

UPS Eaton 5130 může být upevněna do stojanu (racku), nebo může stát samostatně (tower)


Modulární UPS

a. Eaton BladeUPS je modulární, redundantní UPS pro montáž do racku

b. Eaton MX Frame

Velké samostatně stojící UPS

UPS Eaton 9390 a 9395 jsou konstruovány jako centralizovaná záloha pro větší počet napájených zařízení, např. v datových centrech.

 

Přívodní vidlice a výstupní zásuvky

Když zákazníkovi dodáte UPS, nebo si ji jako zákazník koupíte, musíte být schopen ji rovnou zapojit. Jestliže zákazník nebude moci dodanou UPS zapojit do zásuvky, nebo si nebude moci na UPS připojit svá zařízení, vznikne problém. Pro informaci uvádíme následující obrázky, které vám vizuálně pomohou ověřit možné varianty vstupních vidlic a výstupních zásuvek.

Používané typy přívodních vidlic a výstupních zásuvek

 

frame-scrollup