Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Záložní zdroje UPS

Ochrana zařízení proti výpadkům elektrické energie a před poruchami napájecích sítí. Zvýšení spolehlivosti napájení.

UPS jsou zařízení, jež zajišťují dodávku elektřiny při jejím přerušení a která stabilizují napětí.

Nabízíme tři standardní typy UPS, konkrétně:

Off-line 

Nejjednodušší princip určený pro nejmenší výkony, konkrétně 500 až 1600 voltampérů. U Off-line UPS prochází napětí ze vstupu přímo do výstupu. V případě přerušení, navýšení či snížení napájení dojde k přepnutí na výstup napětí z měniče, který je napájen akumulátorem.

Line-interactive

Vylepšené zařízení užívané pro výkony okolo 1000 VA, některé až 3000 VA. Dokáže plynule stabilizovat výstupní napětí, a tím se maximálně přiblížit předepsané hodnotě, aniž by přecházel na akumulátorové napájení.

On-line

Aktuálně nejdokonalejší typ UPS zařízení funguje tak, že napětí nejprve prochází filtry, poté se usměrní a následně je střídačem upraveno na výstupní napětí. Používají se pro výkony od 0,7 do 1200 kVA.

Záložní zdroje UPS na míru vašim potřebám nabízíme ve variantách BASIC, PLUS a PREMIUM.
 

Široké možnosti řešení na klíč

Nabízíme záložní zdroje UPS na míru dle Vašich požadavků v širokém rozsahu výkonů od 350 VA do 4,4 MVA a v kategoriích řešení Basic, Plus a Prémium.

Prémium

Pro záložní napájení kritických zařízení

Klasické i modulární řešení záložního napájení vysokou účinností, spolehlivostí a parametry vhodnými pro zálohování zařízení s vysokou náročností, vybavená řídícími a komunikačními systémy.

Plus

Standardní řešení záložního napájení

Řešení záložního napájení s vysokou spolehlivostí a parametry vhodnými pro zálohování zařízení IT, serverů telekomunikačních zařízení a řídících systémů výrobních linek, vybavená řídícími a komunikačními systémy.

Basic

Ekonomické řešení záložního napájení

Optimalizované řešení záložního napájení podle skutečných potřeb a parametrů zálohovaného zařízení vhodné pro zálohování zařízení bezpečnostních systémů budov – požárních čerpadel, ventilátorů a evakuačních výtahů.

Řešení krátkodobého záložního napájení je určeno pro:

  • Datová centra
  • Řídící provozy
  • Výrobní linky
  • Bezpečnostní systémy budov
  • EZS a EPS
  • Zdravotnictví
  • Kanceláře a malé serverovny

 

Partneři

Logo Eaton    

frame-scrollup