Váš partner pro energii od roku 1993 Perunova 17, 130 00 Praha 3 (+420) 224 250 178 (+420) 724 278 078

Motorgenerátory

Řešení dlouhodobého zálohování proti výpadkům elektrické energie

Motorgenerátory zajišťují dlouhodobou dodávku energie všude tam, kde by její výpadek měl za následek závažné škody nejen materiální (výrobní závody, banky, hotely), ale i na lidských životech (nemocnice, požární ventilace, globální záchranný systém).

Pro výběr všestranně kompatibilního zařízení jsme nabídku motorgenerátorů rozdělili na ekonomické,standardní a speciální premium řešení, které slouží pro napájení kritických zařízení.

Motorgenerátory jsou k dispozici jako samostatné, volně stojící soustrojí, anebo zařízení umístěná v kapotě či kontejneru. Pro zájemce jsou připraveny i mobilní generátory.

 

Motorgenerátory

Detailní informace o motorgenerátorech rozdělených dle typu motoru, technické listy a další informace o řešení na klíč.

Strojovna motorgenerátoru

Podmínky instalace motorgenerátoru do strojovny

Při instalaci motorgenerátoru do strojovny je důležité brát v úvahu následující podmínky k insatalaci.


Půdorysné rozměry strojovny 

Minimální vnitřní rozměry strojovny motorgenerátoru

Půdorysné rozměry „a“ a „b“ jsou dány rozměry motorgenerátoru + 2 m (šířka+2m, délka+2m)

(přičemž ze strany rozvaděče ovládacího panelu může být minimální vzdálenost daná EN-ČSN)

 


Bokorysné rozměry strojovny 

Minimální vnitřní rozměry strojovny motorgenerátoru

Výška strojovny je dána rozměrem motorgenerátoru + výškou systému odtahu spalin

(tento rozměr ovlivňuje nejvíce rozměr tlumiče výfuku – největší rozměry jsou u „kritického“ tlumiče)

 


Vliv krytu na rozměry strojovny

Minimální vnitřní rozměry strojovny motorgenerátoru

Půdorysné rozměry „a“ a „b“ jsou dány rozměry motorgenerátoru + 2 m (šířka+2m, délka+2m)

U motorgenerátoru v odhlučněném krytu je nutné zohlednit boční prostor „c“ potřebný k otevření dveří krytu nebo využít volitelné řešení „vysazovatelných“ dveří.

 


Vliv odvětrání na rozměry strojovny - půdorys

Odvětrání strojovny motorgenerátoru

Půdorysný rozměr „f“ výdechu vzduchotechniky (VZT) je dán rozměry odhlučňovacích filtrů (na výdechu a sání VZT) a rozměrem pružného mezikusu výdechu VZT (tento rozměr je dán požadavkem na odhlučnění motorgenerátoru).

Do 1,5 m před výdechem by neměla být žádná překážka (zeď, budova …)

 


Vliv odvětrání na rozměry strojovny - bokorys

Odvětrání strojovny motorgenerátoru

Rozměr „f“ výdechu je dán rozměry odhlučňovacích filtrů (na výdechu a sání VZT) a  rozměrem pružného mezikusu (tento rozměr je dán požadavkem na odhlučnění motorgenerátoru).

 

 


Výchozí hodnoty pro návrh odvětrání

Odvětrání strojovny motorgenerátoru

Rozměry (průřez) otvorů pro sání a výdech strojovny jsou dány výpočtem potřebného vzduchu pro provoz motoru a odvětrání z hodnot:

 • Průtoku vzduchu potřebného pro motor „Engine Air Flow“ [m3/s]
 • Maximální omezení přívodu vzduchu pro motor při použití odhlučňovacího filtr „Maximum Air Intake Restriction (used filter)“ [kPa]
 • Průtoku vzduchu chladičem „Radiator Cooling Air Flow“ [m3/s]

Výchozí hodnoty pro návrh odtahu spalin

Odtah spalin motorgenerátoru ze strojovny

Průřez potrubí odtahu spalin je dán:

 • Průtokem výfukového plynu
  „Exhaust Gas Flow “ [m3/s]
   
 • Maximálním protitlakem výfuku
  „Maximum Exhaust Back Pressure“ [kPa]

 

 • Typickým průměrem výfuku
  „Typical Exhaust Pipe Diameter“ [mm]

Délkou výfukového potrubí:

                      - Horizontálně
                      - Vertikálně
                      - Počtem kolen


Odtah spalin ze strojovny

Provedení odtahu spalin motorgenerátoru ze strojovny

A. Jednosložkový komínový systém je odolný vůči vlhkosti. Je vyroben z kvalitního materiálu (1 mm silná nerezová ocel třídy 1.4404).

B. Třísložkový komínový systém je složen z  vnitřní nerezové vložky, tepelné izolace a vnějšího pláště z ušlechtilé oceli. Tloušťka stěny odtahu spalin je 0,5 mm, tloušťka tepelné izolace 25 mm.

Poznámka: Třísložkový, tepelně izolovaný odtah je vhodný do prostor, s nebezpečím popálení nebo nebezpečím vznícení.

frame-scrollup