Vlivy na výrobu FVE

Vlivy na výrobu FVE

Výroba elektrické energie z FVE je závislá především na lokalitě, sklonu a orientaci fotovoltaických panelů. Dalším klíčovým faktorem je stínění fotovoltaických panelů.