Dotace pro fotovoltaické elektrárny

Dotace NZÚ pro bytové domy

Nabízíme kompletní vyřízení dotace Nová zelená úsporám (NZÚ) na instalaci fotovoltaických elektráren pro bytové domy.

S naší pomocí získáte finanční podporu pro realizaci ekologických a úsporných energetických řešení.

Dotace NZÚ

Pro bytové domy

SVJ a bytová družstva
Veřejná správa, obce, příspěvkové organizace
Ostatní fyzické a právnické osoby

Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí je spuštěn od září 2023

Za jakých podmínek získáte dotaci

Podrobnosti a potřebné dokumenty zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – SVJ a družstva

Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to

Dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 22 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 15 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 15 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí byl spuštěn v září 2023

Podmínky dotace

Podrobné podmínky a potřebné dokumenty: Závazné pokyny pro žadatele – veřejná správa, obce a příspěvkové organizace

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí byl spuštěn v září 2023

Za jakých podmínek získáte dotaci

Dotace NZÚ pro BD 2023

Výpočet dotace NZÚ pro bytové domy

Katastrální území
Typ vlastníka bytového domu
1ks
1ks50ks
ks

Dotace na bytovou jednotku:
8kWp
1kWp500kWp
kWp

Není splněna podmínka, že na připojenou bytovou jednotku musí připadat instalovaný výkon minimálně 0,50 kWp. ⬇️ Snižte počet bytových jednotek nebo ⬆️ zvyšte výkon FVE.

Dotace na část FVE:
10kWh
0kWh500kWh
kWh

Kapacita akumulátorů je menší než podporovaná hodnota kapacity. ⬆️ Zvyšte kapacitu na alespoň 20% v kWh výkonu FVE v kWp.

Kapacita akumulátorů je vyšší než podporovaná hodnota kapacity. ⬇️ Snižte kapacitu na alespoň 100% v kWh výkonu FVE v kWp.

Dotace na část akumulace:

Dotace

Máte zájem o další informace? Odešlete kontakt, ozveme se Vám.

Kontaktní údaje

Investujte do fotovoltaické elektrárny

Zašlete nám své požadavky na fotovoltaickou elektrárnu a my pro Vás připravíme nabídku šitou na míru. Naši experti se s Vámi spojí, aby probrali všechny dostupné možnosti a našli to nejlepší řešení právě pro Vás.

Máte otázky? My máme odpovědi.