Dotace pro fotovoltaické elektrárny

Výzva RES+ č. 1/2024
FVE 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Podpora výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Podpora se poskytuje jak na samostatné fotovoltaické elektrárny, tak na elektrárny s bateriovou akumulací vyrobené elektřiny.

Modernizační fond

Výzva RES+ č. 1/2024

Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Logo SFŽP
Podpora výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Tato podpora se vztahuje jak na samostatné fotovoltaické elektrárny, tak na elektrárny s integrovanými bateriovými akumulátory pro ukládání vyrobené elektřiny.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kWp do 5MWp.

 • Pro všechna katastrální území mimo Prahy:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 10 kW do 5 MWp.

 • Pro katastrální území Prahy:

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

Kdo může žádat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Kolik získáte

 • Maximální výše poskytované podpory je stanovena na základě funkční závislosti mezi náklady a instalovaným výkonem fotovoltaických elektráren (FVE) v kilowattech (kWp), případně kapacitou akumulace vyjádřenou v kilowatthodinách (kWh). Tato maximální podpora činí 30 % ze způsobilých výdajů projektu. Podrobný výpočet je uveden v dokumentaci příslušné výzvy, kterou lze nalézt v příslušných podkladech.
 • Podpora bude vyplácena jednorázově až po dokončení projektu a předložení potřebných dokumentů pro ověření splnění podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace (viz kapitola 10.4.2).

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.
 • Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Klíčová technická kritéria

 • Rezervovaný výkon uvedený ve smlouvě o připojení výroby do distribuční nebo přenosové soustavy činí maximálně 30 % instalovaného výkonu v kilowattech (kWp) pro FVE do 1 MWp a maximálně 20 % instalovaného výkonu v kWp pro FVE nad 1 MWp v odběrném místě.
 • Fotovoltaické elektrárny nesmí být umístěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZFP) tříd ochrany I. a II. podle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ). Detailní podmínky naleznete v dokumentaci od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
 • Fotovoltaická elektrárna musí být instalována výhradně s technologiemi, které splňují technické parametry a jsou opatřeny potřebnými certifikáty. Detailní specifikace lze nalézt v dokumentaci SFŽP.
 • Využitelná kapacita bateriového akumulačního systému pro ukládání vyrobené elektřiny musí být v rozsahu od minimálně 20 % do maximálně 100 % v hodnotě kilowatthodin na kWp výkonu FVE.

Další důležité informace a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy.

Dotace MODF-RES+ č.1/2024

Výpočet podpory z modernizačního fondu RES+ č.1/2024

Umístění na katastrálním území
10kWp
10kWp1000kWp
kWp
50kWp
50kWp1000kWp
kWp

Dotace na FVE:
0kWh
0kWh1000kWh
kWh

Kapacita akumulátorů je menší než podporovaná hodnota kapacity. ⬆️ Zvyšte kapacitu na alespoň 20% v kWh výkonu FVE v kWp.

Kapacita akumulátorů je vyšší než podporovaná hodnota kapacity. ⬇️ Snižte kapacitu na alespoň 100% v kWh výkonu FVE v kWp.

Dotace na akumulaci:

Dotace

Máte zájem o další informace? Odešlete kontakt, ozveme se Vám.

Kontaktní údaje

Investujte do fotovoltaické elektrárny

Zašlete nám své požadavky na fotovoltaickou elektrárnu a my pro Vás připravíme nabídku šitou na míru. Naši experti se s Vámi spojí, aby probrali všechny dostupné možnosti a našli to nejlepší řešení právě pro Vás.

Máte otázky? My máme odpovědi.