Dotace pro fotovoltaické elektrárny

Výzva RES+ č. 1/2024

FVE 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Podpora výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Podpora se poskytuje jak na samostatné fotovoltaické elektrárny, tak na elektrárny s bateriovou akumulací vyrobené elektřiny.

Modernizační fond

Výzva RES+ č. 1/2024

Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Logo SFŽP

Podpora výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Tato podpora se vztahuje jak na samostatné fotovoltaické elektrárny, tak na elektrárny s integrovanými bateriovými akumulátory pro ukládíní vyrobené elektřiny.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kWp do 5MWp

 • Pro všechna katastrální území mimo Prahy:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 10 kW do 5 MWp.

 • Pro katastrální území Prahy:

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

Kdo může žádat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Kolik získáte

 • Maximální výše poskytované podpory je stanovena na základě funkční závislosti mezi náklady a instalovaným výkonem fotovoltaických elektráren (FVE) v kilowattech (kWp), případně kapacitou akumulace vyjádřenou v kilowatthodinách (kWh). Tato maximální podpora činí 50 % z celkových nákladů projektu. Podrobný výpočet je uveden v dokumentaci příslušné výzvy, kterou lze nalézt v příslušných podkladech.
 • Podpora bude vyplácena jednorázově až po dokončení projektu a předložení potřebných dokumentů pro ověření splnění podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace (viz kapitola 10.4.2).

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.
 • Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Klíčová technická kritéria

 • Smlouva o připojení FVE do distribuční nebo přenosové soustavy musí obsahovat ustanovení týkající se možnosti omezení využití rezervovaného výkonu, a to bez nároku na náhradu za taková omezení, a to v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny.
 • Rezervovaný výkon uvedený ve smlouvě o připojení výroby do distribuční nebo přenosové soustavy činí maximálně 30 % instalovaného výkonu v kilowattech (kWp) pro FVE do 1 MWp a maximálně 20 % instalovaného výkonu v kWp pro FVE nad 1 MWp v odběrném místě.
 • Fotovoltaické elektrárny nesmí být umístěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZFP) tříd ochrany I. a II. podle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ). Detailní podmínky naleznete v dokumentaci od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
 • Fotovoltaická elektrárna musí být instalována výhradně s technologiemi, které splňují technické parametry a jsou opatřeny potřebnými certifikáty. Detailní specifikace lze nalézt v dokumentaci SFŽP.
 • Využitelná kapacita bateriového akumulačního systému pro ukládání vyrobené elektřiny musí být v rozsahu od minimálně 20 % do maximálně 100 % v hodnotě kilowatthodin na kWp výkonu FVE.

Další důležité informace a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy.

Dotace MODF-RES+ č.1/2024

Výpočet podpory z modernizačního fondu RES+ č.1/2024

Umístění na katastrálním území
10kWp
10kWp1000kWp
kWp
50kWp
50kWp1000kWp
kWp

Dotace na FVE:
0kWh
0kWh1000kWh
kWh

Kapacita akumulátorů je menší než podporovaná hodnota kapacity. ⬆️ Zvyšte kapacitu na alespoň 20% v kWh výkonu FVE v kWp.

Kapacita akumulátorů je vyšší než podporovaná hodnota kapacity. ⬇️ Snižte kapacitu na alespoň 100% v kWh výkonu FVE v kWp.

Dotace na akumulaci:

Dotace

Máte zájem o další informace? Odešlete kontakt, ozveme se Vám.

Kontaktní údaje

Máte otázky? My máme odpovědi.

Pomůžeme Vám!

Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu

Zašlete nám Vaše požadavky na fotovoltaickou elektrárnu. Vytvoříme Vám nabídku na míru. Naši specialisté se s Vámi spojí a proberou i další možnosti řešení.